מכרזים פומביים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזים פומביים
2023
(21.09.23) מכרז 22/23 למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה,סביבה וקיימות>פעיל

נוסח המכרז >להורדה

חוברת המכרז >להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 23.10.23 בשעה 13:30

(31.08.23) מכרז 21/23 לביצוע דיקות איכות אויר תקופתיות למערך הניטור>פעיל

נוסח המכרז > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 23.10.23 בשעה 14:00

(31.08.23) מכרז 20/2023 לניהול תיקי השקעות > פעיל

נוסח המכרז > להורדה

חוברת המכרז>להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז> להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 09.10.23 בשעה 14:00

(20.07.23) מכרז 18/2023 לאספקת שירותי גרפיקה >לא פעיל-מבוטל

נוסח המכרז > להורדה

חוברת המכרז> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה> להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 14.08.23 בשעה 13:30

(17.05.23) מכרז 11/2023 לשירותי ניהול שיווק וקידום רשתות חברתיות> בוטל

נוסח המכרז >להורדה

חוברת המכרז> להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 05.06.23 בשעה 14:00

(30.04.23) מכרז 12/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים ההנדסיים עבור המועצה > לא פעיל

נוסח המכרז > להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה> להורדה

זוכים במכרז – אלומת יועצים מתכננים וניהול פרויקטים בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 22.05.23 בשעה 14:00

(27.03.23) מכרז 06/2023 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ברחבי המועצה > לא פעיל

נוסח המכרז> להורדה

הודעה על שינוי תנאי סף במכרז> להורדה

מסמכי המכרז מעודכנים מיום 29.3.23> להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

זוכים במכרז:

  • חופרי ר. אבו קוש בע`מ
  • סמי נופי ובניו בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 08.05.23 בשעה 14:00

(19.03.23) מכרז 09/2023 למתן שירותי אחזקה ופיתוח שטחי גינון > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

מסמכי המכרז> להורדה

תצ"א נאות חובב > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים> להורדה

זוכים במכרז – חברת פורום שתיל בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 24.04.23 בשעה 12:00

(28.02.23) מכרז 01/2023 אספקת מערכת BOD למעבדות > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

מסמכי המכרז> להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

זוכה במכרז המציע – ד.ש ביואנליטיקס בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 03.04.23 בשעה 12:00

(26.02.23) מכרז 04/2023 מכרז למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע אורגניות > לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

מפרט טכני-מסמך 8 > להורדה

נספח ג' כתב כמויות > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נספח ג'-כתב כמויות מעודכן> להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות וכן הודעה על שינוי בתנאי סף > להורדה

זוכים במכרז:

  • חברת אי.פי אר מערכות בע"מ.
  • וואן סיטי איי טיי בע"מ
  • בר טכנולוגיות ( ד.ש) בע"מ
  • סיטי מערכות רישוי בע"מ
  • מיתר שירותים מוניציפליים מתקדמים בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 08.05.23 בשעה 14:00

(19.02.23) מכרז 02/2023 מכרז לביצוע עבודות העתקת יחי' עיבוי למועצה >בוטל

מסמכי המכרז>להורדה

נוסח הפרסום> להורדה

מפרט טכני-מסמך 8 > להורדה

נספח ג' כתב כמויות > להורדה

נספח יב-תכנית מעבים > להורדה

נספח יח-אישור קונסטרוקטור> להורדה

נספח יז'-אישור כשרות> להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

כתב כמויות מעודכן> להורדה

הודעת על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 20.03.23 בשעה 14:00

(16.02.23) מכרז 08/2023 מכרז להקמת ותחזוקת תשתיות תקשורת ומערכות אבטחה טכנולוגיות > לא פעיל

מסמכי המכרז> להורדה

נוסח הפרסום> להורדה

מפרט טכני-מסמך 8 > להורד

כתב כמויות נספח ג'> להורדה

נוסח פרסום-שינוי מועד שאלות הבהרה הגשת הצעות ופתיחת מעטפות> להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות> להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים> להורדה

זוכים במכרז- חברת טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 03.04.23 בשעה 13:30

(08.02.23) מכרז 07/2023 מכרז מסגרת לאספקת שירותי הדרכה וכתיבת ספר הדרכה עבור מרכז מבקרים במועצה > לא פעילנסגר.

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 13.03.23 בשעה 12:00

(02.02.23) מכרז 05/2023 למתן שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי וחשבות שכר > לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה למכרז > להורדה

הבהרה למכרז> להורדה

זוכה במכרז המציע – י.ש. יורם שוחט חשבונאות בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 20.02.23 בשעה 12:00

(30.01.23) מכרז 03/2023 למתן יעוץ אסטרטגי > לא פעיל

נוסח הפרסום>להורדה

חוברת המכרז> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

זוכה במכרז המציע – אורן אל נקווה

ניתן להגיש את ההצעה עד 16.02.23 בשעה 12:00

2022
[22.12.2022] מכרז 24/2022 – למתן שירותי ניהול מערך הפרויקטים ההנדסיים > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

תשובת לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 09.01.2023 בשעה 12:00

זוכה במכרז המציע ליאור פיטוסי.

[22.09.2022] מכרז 19/2022 -למתן שירותי אחזקה ופיתוח שטחי גינון >בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח ג' – מחירון פיתוח גינון > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תצ"א נאות חובב> להורדה
תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

מסמך הבהרה 1 > להורדה

חוברת מעודכנת וסופית להגשה > להורדה

הודעה נוספת לדחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות עקב שינוי בתנאי סף> להורדה

מסמך הבהרה 2- כולל מועד הגשה > להורדה

הודעה על ביטול מכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 16.01.23 בשעה 12:00

13.12.2022] מכרז 21/2022 – למתן יעוץ ארגוני > לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת המכרז > להורדה

הבהרה למכרז מיום 15/12/22 > להורדה

חוברת מכרז מתוקנת > להורדה

הודעת דחיית מועד שאלות הבהרה הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

חוברות מכרז מעודכנת וסופית להגשה ( 02.01.23) > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 09.1.2023 בשעה 12:00

זוכה במכרז המציעה סלעית שחק.

13.12.2022] מכרז 22/2022 – למתן יעוץ אסטרטגי > לא פעיל בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה למכרז > להורדה

פ ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 02.01.2023 בשעה 12:00

19.12.2022] מכרז 25/2022 – למתן אספקת גזים למעבדות >בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז >להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 29.01.2023 בשעה 12:00

[13.03.2022] מכרז 01/2022 -לתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אויר עבור המועצה –לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת המועצה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז > להורדה

הודעה בדבר דחייה נוספת של הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הבהרה לשאלה 11> להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 16.05.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ניהול משאבי הסביבה (אנווירימנג'ר) בע"מ.

[24.03.2022] מכרז 03/2022 – למתן ביצוע שירותי מדידה לסקר נכסים עבור המועצה- לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מצעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 23.05.2022 בשעה 12:00

זוכה במכרז חברת קלימי-אורן בע"מ.

[23.01.2022] מכרז 05/2022 שירותי דפוס ושילוט עבור המועצה-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור קבלנים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 21.02.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת פאן ייצור ויבוא ציוד משרדי בע"מ.

[27.01.2022] מכרז 09/2022 – שירותי יחסי ציבור עבור המועצה-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 28.02.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת לירז בנג'ו- יחסי ציבור.

[15.02.2022] מכרז 12/2022 – אספקת קווי תקשורת נתונים, גישה לאינטרנט ושירותים נלווים עבור המועצה-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
נספח ג' – כתב כמויות > להורדה
בלמ קווי תקשורת נתונים ושירותי גישה לאינטרנט – מפרט טכני > להורדה
נספח 9 א' – מפרט טכני > להורדה

קואורדינטות מבנים של המועצה > להורדה

שטחים לנקודות גישה 1 > להורדה

שטחים לנקודות גישה 2 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 14.03.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת סלקום קווית ש.מ.

[17.02.2022] מכרז 06/2022 – אספקת רישיונות ושירותים אופיס 365 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 21.03.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת טריפל סי שירותי ענן בע"מ.

[17.02.2022] מכרז 08/2022 – מתן שירותי הפקה להשקת מרכז מבקרים עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 07.03.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אביב ולירז הפקות אירועים.

[24.02.2022] מכרז 13/2022 – ביצוע עבודות ציפוי אפוקסי במרכז המבקרים ומחסני המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב-בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

מידע על תשתיות הבטון שעליה בוצע האפוקסי הקיים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 15.03.2022 בשעה 12:00

[14.03.2022] מכרז 10/2022 – מתן שירותי יעוץ ופיקוח למעבדות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

*הודעה על סיור מציעים נוסף(חובה), דחיית מועד הגשת שאלות ופתיחת מעטפות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 16.05.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ביופורום בע"מ.

[12.04.2022] מכרז 11/2022 – תכנון עבודות פיתוח, כבישים ותשתיות נלוות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-
לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות דחייה נוספת > להורדה

נוסח ערבות הגשה מעודכן > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 28.11.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ד.א.ל הנדסה בע"מ.

[12.07.2022] מכרז 14/2022 – לאספקת גזים למעבדות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב- –בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה על ביטול המכרז 14/2022 > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 05.09.2022 בשעה 12:00

[12.04.2022] מכרז 15/2022 – אספקה ותחזוקת מערכת מידע גאוגרפית עבור מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב – בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

מסמך 9א' מפרט טכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

הודעה בדבר דחייה נוספת למועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

קובץ מסמכי מכרז מתוקנים > להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 04.07.2022 בשעה 12:00

[02.08.2022] מכרז 16/2022 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי טיאוט עבור מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הבהרה למכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 19.09.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת גאן תברואה בע"מ.

[22.09.2022] מכרז 18/2022 -לאספקת ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנוש >
לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

עדכון לשאלת הבהרה מספר 12 לקובץ תשובות לשאלות > להורדה

טופס הצעת מחיר עדכני > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 24.10.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת וואן סיטי אי טי בע"מ.

2021
[15.02.2021] מכרז 01/2021- לאספקת שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני –לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.04.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ארא יועצים.

[18.02.2021] מכרז 03/2021 – לניטור מי תהום – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

נספח ט – דף שער לדוח ניטור – להורדה

נספח י – תוכן עניינים > להורדה

נספח י"א – מפת קידוחים > להורדה

נספח י"ב – מפרט קידוחי אלכסוני > להורדה

נספח י"ג – אתר פסולת > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
אישור ביטוחי > להורדה
נספח ז' – בטיחות > להורדה
נספח י"א – מפת קידוחים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.03.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אתגר א.הנדסה וחברת אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות (2005)בע"מ

[14.02.2021] מכרז 04/2021 – לביצוע סקרי איכות אוויר תקופתיים עבור מערך הניטור של המועצה – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח ביטוח – מועצה > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה

כתב כמויות מעודכן > להורדה

נוסח פרסום הודעה על סיור מציעים נוסף, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת שאלות > להורדה

סיור מציעים נוסף > להורדה
הודעת דחיית הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה נוספת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 12.04.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת א.ש שירותי מחקר בע"מ.

[13.04.2021] מכרז 06/2021 – לאפיון, יישום והטמעת מערכת מידע לניהול תהליכי העבודה במועצה – מושהה – בוטל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

הודעה בדבר דחייה נוספת > להורדה

הודעת ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 12.07.2021 בשעה 12:00

[03.02.2021] מכרז 07/2021- לאספקת ריהוט משרדי עבור המועצה-לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

מפרט טכני > להורדה

חוברת נגרות > להורדה

תוכניות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3 להורדה 4
טבלת מחירים+עמודת הנחות > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.02.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אטיאס אופיס קולקשיין בע"מ.

[04.02.2021] מכרז 08/2021 – ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי במועצה –בוטל

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

מפרט טכני > להורדה

רשימת תכניות מכרז מטמנה ואזור תפעולי > להורדה

תוכניות למכרז – מתחם כניסה > להורדה
תוכניות למכרז – בריכה 203 > להורדה
כתב כמויות > להורדה
המשך לנספח ג' > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 01.03.2021 בשעה 12:00

[23.05.2021] מכרז 09/2021 – לאספקת התקנה ואחזקה של מדפסות ומכונות צילום במיקור חוץ – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 21.06.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת פרינטר סנטר.

[25.04.2021] מכרז 10/2021 – עבודות שדרוג והחלפת מדי מים- לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

נספח א – כתב כמויות > להורדה

מסמך 9 א' – מפרט טכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 07.06.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז ארד בע"מ.

[15.02.2021] מכרז 11/2021 – אספקת מערכות מולטימדיה – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

הנחיות למכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
סיור מציעים נוסף, דחיית שאלות ודחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

מענה לשאלות מציעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.04.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ברקאי בני ברוקשטיין בע"מ.

[17.03.2021] מכרז 05/2021 – לרכישת ואספקת ציוד ושירותי סלולר-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 03.05.2021 בשעה 12:00.

זוכים במכרז חברת פרטנר תקשורת בע"מ.

[04.04.2021] מכרז 12/2021 -הקמת חדר בקרה ושליטה במבנה המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז > להורדה

תוכנית 1 > להורדה

תוכנית 2 > להורדה

נספח ג' > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ותפיחת מעטפות > להורדה

הבהרה למכרז 12 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 10.05.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ראואל בע"מ.

[13.06.2021] מכרז 14/2021 – ביצוע עבודות לאיסוף,הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם מהמפעלים והאתרים בתחום שיפוט המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה> להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 12.07.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת נגב אקולוגיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

[05.08.2021] מכרז 15/2021 – לאחזקת מבנה ומתקני המועצה ו/או ביצוע עבודות אחזקה ותשתיות ברחבי המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 02.09.2021 בשעה 12:00

זוכה אחזקת מבנים- חברת קרניה בניין ונדל"ן בע"מ.

זוכים אחזקה ותשתיות- חברת נחום עמוס קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ וחברת י.ע.ז יזמות ובניה.

[23.06.2021] מכרז 16/2021 – לאספקה והתקנה של פתרונות אחסון עבור המועצה – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

תוכנית מספר 1 – להורדה

תוכנית מספר 2 – להורדה

תוכנית מספר 3 – להורדה

תוכנית מספר 4 – להורדה

תוכנית מספר 5 – להורדה

תוכנית מספר 6 – להורדה

תוכנית מספר 7 – להורדה

תוכנית מספר 8 – להורדה

תוכנית מספר 9 – להורדה

תוכנית מספר 10 – להורדה

תוכנית מספר 11 – להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.07.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת בוכוולטר תצוגה ואחסון בע"מ.

[28.06.2021] מכרז 17/2021 – לאספקת ראשי מערכת ובקרת השקיה לגינון עבור המועצה –לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

נספח א' – כתב כמויות > להורדה

מפרט טכני – 9 א' > להורדה

מסמך 9 ב' תוכניות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ערבות השתתפות עדכנית> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.07.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ.

[13.06.2021] מכרז 18/2021 – ביצוע עבודות לעבודות פיתוח נופי לשצ"פ 60 במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב – בוטל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

נספח א' – מפרט טכני > להורדה

כתב כמויות > להורדה

נוסח פרסום סיור מציעים נוסף > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

סיור מציעים שלישי, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות > להורדה

כתב כמויות לעדכני – נספח ג' – קובץ 1 – להורדה

כתב כמויות למילוי עדכני – נספח ג' – קובץ 2 – להורדה

תוכנית קו מים מכתשים תנוחה 1 –להורדה

תוכנית קו מים מכתשים תנוחה 2 – להורדה

תוכנית קו מים מכתשים חתך לאורך > להורדה

נוסח פרסום – סיור מציעים שלישי,דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות > להורדה

כתב כמויות למילוי עדכני – נספח ג' קובץ 1-> להורדה

כתב כמויות למילוי עדכני – נספח ג' קובץ 2 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים שלישי > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

לידיעה! התוכניות יישלחו במייל למשתתפים לאחר סיור המציעים.

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 09.08.2021 בשעה 12:00

[27.06.2021] מכרז 21/2021 – לאספקת גרור חפ"ק נייד למועצה > בוטל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
הודעה בדבר שינויים בלוחות הזמנים > להורדה

הודעת על ביטול סיור מציעים ב-19.8.21 > להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.09.2021 בשעה 12:00

[13.07.2021] מכרז 27/2021 – לביצוע עבודות להקמת והפעלת אתר לקליטת פסולת בנין,פסולת יבשה ואזור תפעולי במועצה – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח א' למסמך 11- מפרט הפעלה לקליטת פסולת > להורדה

נספח א' למסמך 10- מפרט טכני להקמת מטמנה > להורדה

נספח יב' – רשימת תוכניות > להורדה

תוכניות בריכה 203 –

תוכנית מס' 1 > להורדה

תוכנית מס' 2 > להורדה

תוכנית מס' 3 > להורדה

תוכנית מס' 4 > להורדה

תוכנית מס' 5 > להורדה

תוכנית מס' 6 > להורדה

תוכנית מס' 7 > להורדה

תוכניות למתחם כניסה –

תוכנית מס' 1 – להורדה

תוכנית מס' 2 > להורדה

תוכנית מס' 3 > להורדה

תוכנית מס' 4 > להורדה

תוכנית מס' 5 > להורדה

תוכנית מס' 6 > להורדה

תנועה תוכנית 101 > להורדה

תוכנית תנועה 102> להורדה

תוכנית תנועה חתכים לאורך 104 > להורדה

תוכנית תנועה חתכים לרוחב 103 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

נוסח פרסום סיור מציעים שני, דחיית מועד הגשת שאלות ומועד הגשת הצעות > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות להקמת מטמנה> להורדה

נספח ג' – כתב בכמויות למילוי> להורדה

נספח ג' – כתב כמויות תשתיות לתפעול האתר > להורדה

תשובות לשאלות הבהרות > להורדה

תנאי הסף החדשים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות הבהרה נוספות < להורדה
הוראות התכנית > להורדה
מצב מוצע > להורדה
תיקון לשאלה 1 משאלות הברה נוספות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 02.09.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת קבוצת טלאור כראדי בע"מ.

[14.09.2021] מכרז 20/2021 – לאספקת שירותי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון כשירות מנוהל (DRaaS) >לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
מפרט טכני מסמך 9 א' > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 01.11.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת בינת תקשורת מחשבים בע"מ.

[07.10.2021] מכרז 22/2021 – לאספקת דוגמי שפכים למועצה >לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.11.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת מודוטק בע"מ.

[28.11.2021] מכרז 23/2021 – לרכישת רישיונות ושירותים אופיס 365 > בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

המועצה מודיעה על אפשרות להגשת הצעות גם ללא הגעת המציע לסיור המציעים ושינוי בלוחות הזמנים של מכרז פומבי מס' 23/2021–רכישת רישיונות ושירותים, אופיס 365 עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 16.12.2021 בשעה 12:00

[24.11.2021] מכרז 25/2021 – למתן שירותי הפקה להשקת מרכז מבקרים >בוטל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.12.2021 בשעה 12:00

[03.11.2021] מכרז 26/2021 – לאספקת והתקנת מדי ספיקה ומערכת מעקב ממוחשבת לשפכים סניטריים > בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.12.2021 בשעה 12:00

[03.01.2022] מכרז 28/2021 – למתן שירותי הפקה לכנס המועצה לתעשייה,סביבה וקיימות עבור המועצה > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
ביטול סיור מציעים חובה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.01.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת מכללת שבירו בע"מ.

[23.12.2021] מכרז 29/2021 – לאספקת שירותי שאיבות שפכים ובוצה, שטיפת קווים וכבישים > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות הבהרה > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.01.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אסיפון צפון 1990 בע"מ.

2020

[04.02.2020] מכרז 01/2020-שירותי רואה חשבון למתן שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים >להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.02.2020

[20.02.2020] מכרז 02/2020- אספקת חומרי ייחוס לשימוש
במעבדת GCMS שפכים עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים >להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 06.04.2020

[20.02.2020] מכרז 03/20- הפקת יום ספורט עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה
תצ"א > להורדה

דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 30.03.2020

[20.02.2020] מכרז 04/20- אספקת מחשבים נייחים וציוד היקפי עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
דחיית הגשת הצעות ומועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה 1 להורדה 2
כתב כמויות מתוקן > להורדה


ניתן להגיש הצעה עד 6.04.2020

[08.03.2020] מכרז 05/20 – לביצוע השלמת תכנון תוכן, מערכות ועיצוב מרכז מבקרים – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

הודעה על רישום מוקדם לסיור מציעים > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות- תפאורה > להורדה

כתב כמויות – הפקת תכנים > להורדה

כתב כמויות – תכנון > להורדה
סיור מציעים וירטואלי > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים וירטואלי > להורדה
תכנון מרכז מבקרים > להורדה
סיור מציעים שני > להורדה

הודעה על דחיית הצעות > להורדה

תשובות לשאלות מציעים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות לתכנון – מעודכן > להורדה

יועצים כולל אישור ביטוחים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות הפקת תכנים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות לתפאורה -מעודכן > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.05.2020

[30.03.2020] 06/2020 – עריכת ביטוחים עבור המועצה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
הבהרות בנוגע למכרז 06/2020 > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
תשובות למכרז ביטוח סביבתי של המועצה > להורדה
מפרט ביט 2016 מוסכם > להורדה
סקר ושערוך ציוד לצרכי ביטוח > להורדה
מפת תשתיות המועצה > להורדה
מפת תשתיות גבולות > להורדה
טבלת עובדים ושכר שנתי > להורדה

הודעה בדבר דחיית הגשת הצעות בנוגע למכרז06/2020 > להורדה

הודעה על שינוי בתאריך פתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.05.2020

[04.062020] 07/2020- בדיקת פתע בארובות – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

שאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.07.2020

[18.06.2020] 08/2020 – סריקת ארכיון- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.07.2020

[07.04.2020] 12/2020- אספקת ציוד קפטריה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
מפרט ייצור > להורדה
מפרט קבועים > להורדה
מפרט רכישה > להורדה
הודעה בגין דחיית הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.05.2020

[20.04.2020] 15/2020- שירותי אבטחה – בוטל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
ביטול מכרז > להורדה

[27.04.2020] 09/2020 ניהול תכנון כבישים – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
שאלות הבהרה > להורדה

הודעה על מועד סיור נוסף-חובה ודחיית מועד קבלת שאלות > להורדה

מסמך 9 – מתוקן ועדכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים (3) > להורדה

שאלות הבהרה נוספות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד29.06.2020

[03.05.2020] 11/2020 ריהוט מעבדות – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות ודחיית מועד הגשת ההצעות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[04.05.2020] 10/2020 רכישת מערכת ניקוי קניסטר וקניסטרים לדיגום אויר –לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[24.06.2020] 13/2020 ביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.07.2020

[04.05.2020] 14/2020 שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכות הצופרים- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

כתב כמויות מעודכן > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[04.06.2020] 16/2020 אספקת ריהוט פנים למבנה המועצה – בוטל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת רשימות ופרטים > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

מפרט ריהוט > להורדה

תשריט 1 > להורדה

תשריט 2 > להורדה

תשריט 3 > להורדה

תשריט 4 > להורדה

הודעה בנוגע לסיור מציעים שהתקיים ביום 7.6.20 בשעה 14:00 > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

שאלות מציעים > להורדה

הודעת ביטול מכרז מס' 16/2020- אספקת ריהוט פנים > להורדה

ניתן להגיש עד 29.06.2020

[04.05.2020] 18/2020 אספקה והתקנת מערכות ביטחון – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
נספח א' – כתב כמויות > להורדה
מפרט טכני > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ליום 18.06.2020 עד השעה 12:00 > להורדה

אישור ביטוח עדכני > להורדה

דחיית מועד הגשת הצעות פעם שנייה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 29.06.2020

[12.07.2020] 19/2020 ביצוע עבודות להקמת גשר מעל נחל סכר – בוטל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח א'- מפרט טכני מיוחד > להורדה

נספח א' 1 – מפרט גוף תאורה > להורדה

נספח א' 2 – מפרט סופג אנרגיה > להורדה

נספח יב' – רשימת תכניות > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

נוסח ערבות מתוקן > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 10.08.2020 בשעה 12:00

[06.07.2020] 22/2020 מתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

סקיצה אודיטוריום טבע > להורדה

סקיצה אולם החדש מועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 10.08.2020 בשעה 12:00

[02.07.2020] 24/2020 מתן שירותי אבטחה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נוסח פרסום-דחיית מועד הגשת,פתיחת מעטפות והבהרה בכתב כמויות > להורדה

הבהרה במכרז > להורדה

תוספות במסמך 9 ב' – מפרט מיוחד ונהלי עבודה,נהלי אבטחה > להורדה

נוסח פרסום דחיית מועד הגשת הצעות סיור מציעים נוסף ושינוי בתנאי סף > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

תשובות נוספות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 07.09.2020 בשעה 14:00

[07.07.2020] 25/2020 לתכנון תכנית מתאר מקומית כוללנית-לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח י'-מתווה להכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית ליישוב > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נוסח פרסום – דחייה נוספת של מועד הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[23.07.2020] 26/2020 ניהול פרויקט שטחי תעשייה 8 –לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[28.07.2020] 27/2020 ניהול פרויקט תכנון וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשטחי תעשייה רמת בקע – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה
נוסח פרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[26.07.2020] 31/2020 אספקת ריהוט פנים למבנה המועצה –חדשלא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

כתב כמויות> להורדה
חוברת המכרז > להורדה

מפרט ריהוט > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשריט מס' 1 > להורדה

תשריט מס' 2 > להורדה

תשריט מס' 3 > להורדה

תשריט מס' 4 > להורדה

חוברת רשימות ופרטים > להורדה

ניתן להגיש עד 13.08.2020 בשעה 12:00

[24.09.2020] 35/2020- גשר מעל נחל סכר – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח א – מפרט טכני מיוחד > להורדה

נספר א 1 – מפרט גוף תאורה > להורדה

נספח א 2 – מפרט סופג אנרגיה > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות > להורדה

כתב כמויות – דף מסכם > להורדה

נספח יב' – רשימת תוכניות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 16.11.2020 בשעה 12:00

2019
[24.01.2019] מכרז פומבי 01/2019 – מתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר שגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז קשר > להורדה
נוסח פרסום + פרסום סיור מציעים > להורדה
כתב כמויות מכרז קשר > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות נוסף > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות לשאלות מציעים – נוספות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[05.02.2019] מכרז פומבי מס 02/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז אבטחה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נספח א' – רשימת משתתפים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות מכרז אבטחה > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[17.02.2019] מכרז פומבי מס 03/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה בנאות חובב

מכרז שאיבות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2019

[04.03.2019] מכרז פומבי 04/2019 – שירותי טיאוט עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי טיאוט > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות והבהרות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[12.03.2019] מכרז פומבי 05/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז תפעול אתר פסולת יבשה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.04.2019

[27.03.2019] מכרז פומבי 06/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מתן שירות ליסינג תפעולי > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[03.04.2019] מכרז פומבי 07/2019- למתן שירותי אחזקת שטחי גינון עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז גינון > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
עדכון אומדן > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[07.07.2019] מכרז פומבי 09/2019- למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה

מכרז שירותי הפקה לכנס > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 10/2019- למתן אספקת חומרה, ציוד תקשורת, תוכנות, מערכות הפעלה ושירותי מחשוב עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מחשוב > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
עדכון סכום ערבות וסכום רכישת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
סקיצה למכרז שרתים > להורדה
מפרט וכתב כמויות מעודכן > להורדה
הארכת זמנים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 11/2019- למתן שירותי גרפיקה/סטודיו עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי גרפיקה/סטודיו > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[12.08.2019] מכרז פומבי 08/2019- לשכירת מגרש לקליטה וטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בשטח המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז השכרת מגרש 515 > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
מועד פתיחת מעטפות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 15.09.2019

[16.09.2019] מכרז פומבי 13/2019- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב.

מכרז ביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.10.2019

[10.10.2019] פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לגבי מערכת מידע לניהול תהליכי עבודה

נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 28.11.2019

[04.11.2019] מכרז פומבי 12/2019 – ביצוע עבודות תשתית ופיתוח בתב"ע 40 במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
נספח א'1-א'10 – מפרט טכני מיוחד > להורדה
נספח א'11 – מפרט טכני לגופי תאורת לד משרד השיכון > להורדה
נספח א'12 – רשימת מלאי חלקי צנרת, שוחות וחוליות > להורדה
נספח ב'1 – כתב כמויות לפי פרקים – לא למילוי > להורדה
נספח ב'2 – כתב כמויות למילוי > להורדה
דחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[04.11.2019] מכרז פומבי 15/2019 – הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת למדידת TOC בדוגמאות מימיות ומוצקות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
דחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
תשובות נוספות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[18.11.2019] מכרז פומבי 19/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי עבודות גמר לבניין המועצה ומרכז המבקרים במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
הודעה על דחיית מועד סיור מציעים, הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
מכרז גמר מבנה המועצה > להורדה
נספח ב'- מפרט טכני מיוחד > להורדה
נספח ג' – כתב כמויות > להורדה
נספח יג' – רשימת תכניות > להורדה
נספח יח' – כפיר מעליות > להורדה
נספח יט' – כתב כמויות חשמל > להורדה
נספח כא' – רשימת אישורים ותכניות > להורדה
נספח כב' – נגישות > להורדה
הודעה בדבר דחיית מועד להגשת שאלות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות ותשובות > להורדה
נספח כג' – תקשורת, מחשבים, טלפוניה ומערכות מולטימדיה > להורדה
קבצים נוספים של א. ליטמן > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3
עדכון תכניות חשמל > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3 להורדה 4
רשימת דלתות > להורדה


ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[28.11.2019] מכרז פומבי 18/2019- לאספקת דלק, סולר והתקני תדלוק עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
דחיית מועד הגשת הצעות ודחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.12.2019

[04.12.2019] מכרז פומבי 17/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעדה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.12.2019

[22.12.2019] מכרז פומבי 20/2019- שירותי הסעות עבור המועצה

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים >להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
סידורי הסעות בשבוע עבודה מקוצר > להורדה
מסמך 9 ב' – כתב כמויות > להורדה
מערך הסעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.01.2020

2018
[01.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל פרויקט מרכז מבקרים > להורדה

[07.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל ומפקח עבור מבנה מועצה ומרכז-מבקרים > להורדה

[09.01.2018] פרוטוקול סיור מציעים – דיגומי פתע בארובות > להורדה

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לאספקת גזים למערך הניטור ומעבדות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 26.02.2018

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לניהול תיקי השקעות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 06.02.2018

[28.02.2018] הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.03.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג פורד קונקט > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2018

[21.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במגרש מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[21.03.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[09.04.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי הסעות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 16.04.2018

[15.04.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[24.05.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מסוג מזדה שנת 2009 – פרסום שני > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 18.06.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב טויוטה קמרה שנת 2016 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.07.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[04.07.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע סקרי איכות אויר + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[08.07.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.11.2018

[11.07.2018] פרוטוקול סיור קבלנים – שירותי אבטחה למועצה > להורדה

[22.07.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי איתור ותיקון בריכת אידוי + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 05.08.2018

[31.07.2018] פרוטוקול סיור – מציעים שירותי תיקון בריכה > להורדה

[21.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה עבור המועצה+ קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[26.08.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מכרז למתן שירותי אמבולנס > להורדה

[28.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה+ שאלות ותשובות + כתב כמויות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[03.09.2018] הזמנה להציע הצעות להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 21.10.2018

[03.09.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מתן שירותי הפעלת אתר פסולת > להורדה

[17.09.2018] פרוטוקול סיור – קבלנים מכרז עבודות גמר במבנה המועצה > להורדה

[08.10.2018] עדכון: סיור מציעים נוסף למכרז להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים+ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.10.2018

[17.10.2018] פרוטוקול סיור – סיור קבלנים גמר מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

[25.12.2018] מכרז לביצוע שירות דיגומי פתע + קובץ שאלות ותשובות מציעים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2019

[25.12.2018] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה – הרחבת המאגר > להורדה

2017
[01.01.2017] מכרז למתן שירותי שאיבת שפכים ובוצה, שטיפת כבישים וקווים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.01.2017

[05.11.2017] הזמנה להציע הצעות לרכישת מעמיס טלסקופי/מלגזה תוצרת מניטו > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2017

2016
[01.05.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.05.2016

[17.07.2016] מכרז חיצוני לאספקת שירותי דיגום, זיהוי והערכת עוצמות ריח > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 25.07.2016

[21.07.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג טנדר מאזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.07.2016

[06.10.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.10.2016

[14.11.2016] מכרז לאספקת ציוד לצוות חילוץ > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2016