מכרזים פומביים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזים פומביים
2024
[13.02.2024] מכרז 03/2024 למתן שירותי הסעדה

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש עד 11/03/2024 בשעה 12:00

[17.01.2024] מכרז 01/2024 למתן שירותי תחזוקה ושירות מערכות מיזוג אויר

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

מפרט טכני >להורדה

לוח חשמל 1 ראשי >להורדה

תוכנית חשמל 1 >להורדה

תוכנית חשמל 2 >להורדה

תוכנית חשמל 3 > להורדה

תוכנית חשמל 4 > להורדה

תוכנית חשמל 5 > להורדה

תוכנית חשמל 6 > להורדה

אישור כשירות מערכת > להורדה

פרוטוקול סיור מצייעים מיום 25.1.24 > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 12/02/2024 בשעה 12:00

[07.01.2024] מכרז 02/2024 למתן שירותי ייעוץ וליווי פיננסי

נוסח הפרסום >להורדה

חוברת המכרז>להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים >להורדה

ניתן להגיש עד 26/02/2024 בשעה 12:00

2023
(25.12.23) מכרז 28/2023 הזמנה להציע הצעות לייצור
אספקה והתקנת מבנה יביל עבור המועצה>לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

מפרט טכני> להורדה

הודעה על סיור מציעים נוסף(חובה)- דחיית מועד הגשה > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף מיום 11.1.24 > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 29.1.24 בשעה 12:00

(24.12.23) מכרז 10/2023 למתן שירותי בדיקות רפואיות תקופתיות > לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 29.1.24 בשעה 12:00

(19.12.23) מכרז 26/2023 לאספקת דלק, סולר והתקני תדלוק > פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות>להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 12.02.24 בשעה 12:00

(12.12.23) מכרז 24/2023 למתן שירותי ייעוץ וליווי ביטוחי > לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 22.01.24 בשעה 12:00

(03.12.23) מכרז 25/2023 לאספקת גזים למעבדות עבור המועצה > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות-נספח ג' > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 01.01.24 בשעה 12:00

(08.11.23) מכרז 29/23 למתן שירותי תכנון לשיקום בריכה מס' 202 והסבתה לאתר פסולת לקליטה ומחזור פסולת יבשה ופסולת תעשייתית במועצה >בוטל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות>להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 25.12.23 בשעה 12:00

(21.09.23) מכרז 22/23 למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה,סביבה וקיימות>בוטל

נוסח המכרז >להורדה

חוברת המכרז >להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 23.10.23 בשעה 13:30

(31.08.23) מכרז 21/23 לביצוע דיקות איכות אויר תקופתיות למערך הניטור>לא פעיל

נוסח המכרז > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות> להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

הודעת דחיית הגשת עדכון מועד > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות – עדכון 2 > להורדה

זוכים במכרז: המבדקה הכימית בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד06/11/23 בשעה 13:30

(31.08.23) מכרז 20/2023 לניהול תיקי השקעות > לא פעיל

נוסח המכרז > להורדה

חוברת המכרז>להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז> להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות>להורדה

הודעת עדכון מועד הגשה > להורדה

חוברת המכרז מעודכנת 19.11.23> להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים מיום 27.11.23 > להורדה

זוכים במכרז:

 • הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ
 • אפסילון ניהול תיקי השקעות
 • אינפיניטי ניהול תיקי השקעה בישראל ובעולם
 • איילון פתרונות פיננסיים 2004 בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 04/12/2023 בשעה 12:00

(20.07.23) מכרז 18/2023 לאספקת שירותי גרפיקה >לא פעיל-מבוטל

נוסח המכרז > להורדה

חוברת המכרז> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה> להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 14.08.23 בשעה 13:30

(17.05.23) מכרז 11/2023 לשירותי ניהול שיווק וקידום רשתות חברתיות> בוטל

נוסח המכרז >להורדה

חוברת המכרז> להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 05.06.23 בשעה 14:00

(30.04.23) מכרז 12/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים ההנדסיים עבור המועצה > לא פעיל

נוסח המכרז > להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה> להורדה

זוכים במכרז – אלומת יועצים מתכננים וניהול פרויקטים בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 22.05.23 בשעה 14:00

(27.03.23) מכרז 06/2023 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ברחבי המועצה > לא פעיל

נוסח המכרז> להורדה

הודעה על שינוי תנאי סף במכרז> להורדה

מסמכי המכרז מעודכנים מיום 29.3.23> להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

זוכים במכרז:

 • חופרי ר. אבו קוש בע`מ
 • סמי נופי ובניו בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 08.05.23 בשעה 14:00

(19.03.23) מכרז 09/2023 למתן שירותי אחזקה ופיתוח שטחי גינון > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

מסמכי המכרז> להורדה

תצ"א נאות חובב > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים> להורדה

זוכים במכרז – חברת פורום שתיל בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 24.04.23 בשעה 12:00

(28.02.23) מכרז 01/2023 אספקת מערכת BOD למעבדות > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

מסמכי המכרז> להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

זוכה במכרז המציע – ד.ש ביואנליטיקס בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 03.04.23 בשעה 12:00

(26.02.23) מכרז 04/2023 מכרז למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע אורגניות > לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

מפרט טכני-מסמך 8 > להורדה

נספח ג' כתב כמויות > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נספח ג'-כתב כמויות מעודכן> להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות וכן הודעה על שינוי בתנאי סף > להורדה

זוכים במכרז:

 • חברת אי.פי אר מערכות בע"מ.
 • וואן סיטי איי טיי בע"מ
 • בר טכנולוגיות ( ד.ש) בע"מ
 • סיטי מערכות רישוי בע"מ
 • מיתר שירותים מוניציפליים מתקדמים בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 08.05.23 בשעה 14:00

(19.02.23) מכרז 02/2023 מכרז לביצוע עבודות העתקת יחי' עיבוי למועצה >בוטל

מסמכי המכרז>להורדה

נוסח הפרסום> להורדה

מפרט טכני-מסמך 8 > להורדה

נספח ג' כתב כמויות > להורדה

נספח יב-תכנית מעבים > להורדה

נספח יח-אישור קונסטרוקטור> להורדה

נספח יז'-אישור כשרות> להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

כתב כמויות מעודכן> להורדה

הודעת על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 20.03.23 בשעה 14:00

(16.02.23) מכרז 08/2023 מכרז להקמת ותחזוקת תשתיות תקשורת ומערכות אבטחה טכנולוגיות > לא פעיל

מסמכי המכרז> להורדה

נוסח הפרסום> להורדה

מפרט טכני-מסמך 8 > להורד

כתב כמויות נספח ג'> להורדה

נוסח פרסום-שינוי מועד שאלות הבהרה הגשת הצעות ופתיחת מעטפות> להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות> להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים> להורדה

זוכים במכרז- חברת טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 03.04.23 בשעה 13:30

(08.02.23) מכרז 07/2023 מכרז מסגרת לאספקת שירותי הדרכה וכתיבת ספר הדרכה עבור מרכז מבקרים במועצה > לא פעילנסגר.

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד 13.03.23 בשעה 12:00

(02.02.23) מכרז 05/2023 למתן שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי וחשבות שכר > לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה למכרז > להורדה

הבהרה למכרז> להורדה

זוכה במכרז המציע – י.ש. יורם שוחט חשבונאות בע"מ

ניתן להגיש את ההצעה עד 20.02.23 בשעה 12:00

(30.01.23) מכרז 03/2023 למתן יעוץ אסטרטגי > לא פעיל

נוסח הפרסום>להורדה

חוברת המכרז> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

זוכה במכרז המציע – אורן אל נקווה

ניתן להגיש את ההצעה עד 16.02.23 בשעה 12:00

2022
[22.12.2022] מכרז 24/2022 – למתן שירותי ניהול מערך הפרויקטים ההנדסיים > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

תשובת לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 09.01.2023 בשעה 12:00

זוכה במכרז המציע ליאור פיטוסי.

[22.09.2022] מכרז 19/2022 -למתן שירותי אחזקה ופיתוח שטחי גינון >בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח ג' – מחירון פיתוח גינון > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תצ"א נאות חובב> להורדה
תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

מסמך הבהרה 1 > להורדה

חוברת מעודכנת וסופית להגשה > להורדה

הודעה נוספת לדחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות עקב שינוי בתנאי סף> להורדה

מסמך הבהרה 2- כולל מועד הגשה > להורדה

הודעה על ביטול מכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 16.01.23 בשעה 12:00

13.12.2022] מכרז 21/2022 – למתן יעוץ ארגוני > לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת המכרז > להורדה

הבהרה למכרז מיום 15/12/22 > להורדה

חוברת מכרז מתוקנת > להורדה

הודעת דחיית מועד שאלות הבהרה הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

חוברות מכרז מעודכנת וסופית להגשה ( 02.01.23) > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 09.1.2023 בשעה 12:00

זוכה במכרז המציעה סלעית שחק.

13.12.2022] מכרז 22/2022 – למתן יעוץ אסטרטגי > לא פעיל בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה למכרז > להורדה

פ ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 02.01.2023 בשעה 12:00

19.12.2022] מכרז 25/2022 – למתן אספקת גזים למעבדות >בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז >להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 29.01.2023 בשעה 12:00

[13.03.2022] מכרז 01/2022 -לתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אויר עבור המועצה –לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת המועצה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז > להורדה

הודעה בדבר דחייה נוספת של הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הבהרה לשאלה 11> להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 16.05.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ניהול משאבי הסביבה (אנווירימנג'ר) בע"מ.

[24.03.2022] מכרז 03/2022 – למתן ביצוע שירותי מדידה לסקר נכסים עבור המועצה- לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מצעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 23.05.2022 בשעה 12:00

זוכה במכרז חברת קלימי-אורן בע"מ.

[23.01.2022] מכרז 05/2022 שירותי דפוס ושילוט עבור המועצה-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור קבלנים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 21.02.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת פאן ייצור ויבוא ציוד משרדי בע"מ.

[27.01.2022] מכרז 09/2022 – שירותי יחסי ציבור עבור המועצה-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 28.02.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת לירז בנג'ו- יחסי ציבור.

[15.02.2022] מכרז 12/2022 – אספקת קווי תקשורת נתונים, גישה לאינטרנט ושירותים נלווים עבור המועצה-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
נספח ג' – כתב כמויות > להורדה
בלמ קווי תקשורת נתונים ושירותי גישה לאינטרנט – מפרט טכני > להורדה
נספח 9 א' – מפרט טכני > להורדה

קואורדינטות מבנים של המועצה > להורדה

שטחים לנקודות גישה 1 > להורדה

שטחים לנקודות גישה 2 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 14.03.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת סלקום קווית ש.מ.

[17.02.2022] מכרז 06/2022 – אספקת רישיונות ושירותים אופיס 365 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 21.03.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת טריפל סי שירותי ענן בע"מ.

[17.02.2022] מכרז 08/2022 – מתן שירותי הפקה להשקת מרכז מבקרים עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 07.03.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אביב ולירז הפקות אירועים.

[24.02.2022] מכרז 13/2022 – ביצוע עבודות ציפוי אפוקסי במרכז המבקרים ומחסני המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב-בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

מידע על תשתיות הבטון שעליה בוצע האפוקסי הקיים > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 15.03.2022 בשעה 12:00

[14.03.2022] מכרז 10/2022 – מתן שירותי יעוץ ופיקוח למעבדות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

*הודעה על סיור מציעים נוסף(חובה), דחיית מועד הגשת שאלות ופתיחת מעטפות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 16.05.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ביופורום בע"מ.

[12.04.2022] מכרז 11/2022 – תכנון עבודות פיתוח, כבישים ותשתיות נלוות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב-
לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות דחייה נוספת > להורדה

נוסח ערבות הגשה מעודכן > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 28.11.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ד.א.ל הנדסה בע"מ.

[12.07.2022] מכרז 14/2022 – לאספקת גזים למעבדות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב- –בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה על ביטול המכרז 14/2022 > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 05.09.2022 בשעה 12:00

[12.04.2022] מכרז 15/2022 – אספקה ותחזוקת מערכת מידע גאוגרפית עבור מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב – בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

מסמך 9א' מפרט טכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

הודעה בדבר דחייה נוספת למועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

קובץ תשובות לשאלות מציעים > להורדה

קובץ מסמכי מכרז מתוקנים > להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 04.07.2022 בשעה 12:00

[02.08.2022] מכרז 16/2022 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי טיאוט עבור מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הבהרה למכרז > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 19.09.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת גאן תברואה בע"מ.

[22.09.2022] מכרז 18/2022 -לאספקת ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנוש >
לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת המכרז > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

עדכון לשאלת הבהרה מספר 12 לקובץ תשובות לשאלות > להורדה

טופס הצעת מחיר עדכני > להורדה

ניתן להגיש את ההצעה עד לתאריך 24.10.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת וואן סיטי אי טי בע"מ.

2021
[15.02.2021] מכרז 01/2021- לאספקת שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני –לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.04.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ארא יועצים.

[18.02.2021] מכרז 03/2021 – לניטור מי תהום – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

נספח ט – דף שער לדוח ניטור – להורדה

נספח י – תוכן עניינים > להורדה

נספח י"א – מפת קידוחים > להורדה

נספח י"ב – מפרט קידוחי אלכסוני > להורדה

נספח י"ג – אתר פסולת > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
אישור ביטוחי > להורדה
נספח ז' – בטיחות > להורדה
נספח י"א – מפת קידוחים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.03.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אתגר א.הנדסה וחברת אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות (2005)בע"מ

[14.02.2021] מכרז 04/2021 – לביצוע סקרי איכות אוויר תקופתיים עבור מערך הניטור של המועצה – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח ביטוח – מועצה > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה

כתב כמויות מעודכן > להורדה

נוסח פרסום הודעה על סיור מציעים נוסף, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת שאלות > להורדה

סיור מציעים נוסף > להורדה
הודעת דחיית הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה נוספת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 12.04.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת א.ש שירותי מחקר בע"מ.

[13.04.2021] מכרז 06/2021 – לאפיון, יישום והטמעת מערכת מידע לניהול תהליכי העבודה במועצה – מושהה – בוטל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

הודעה בדבר דחייה נוספת > להורדה

הודעת ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 12.07.2021 בשעה 12:00

[03.02.2021] מכרז 07/2021- לאספקת ריהוט משרדי עבור המועצה-לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

מפרט טכני > להורדה

חוברת נגרות > להורדה

תוכניות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3 להורדה 4
טבלת מחירים+עמודת הנחות > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.02.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אטיאס אופיס קולקשיין בע"מ.

[04.02.2021] מכרז 08/2021 – ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי במועצה –בוטל

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

מפרט טכני > להורדה

רשימת תכניות מכרז מטמנה ואזור תפעולי > להורדה

תוכניות למכרז – מתחם כניסה > להורדה
תוכניות למכרז – בריכה 203 > להורדה
כתב כמויות > להורדה
המשך לנספח ג' > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 01.03.2021 בשעה 12:00

[23.05.2021] מכרז 09/2021 – לאספקת התקנה ואחזקה של מדפסות ומכונות צילום במיקור חוץ – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 21.06.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת פרינטר סנטר.

[25.04.2021] מכרז 10/2021 – עבודות שדרוג והחלפת מדי מים- לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

נספח א – כתב כמויות > להורדה

מסמך 9 א' – מפרט טכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 07.06.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז ארד בע"מ.

[15.02.2021] מכרז 11/2021 – אספקת מערכות מולטימדיה – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

הנחיות למכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
סיור מציעים נוסף, דחיית שאלות ודחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

מענה לשאלות מציעים > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.04.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ברקאי בני ברוקשטיין בע"מ.

[17.03.2021] מכרז 05/2021 – לרכישת ואספקת ציוד ושירותי סלולר-לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 03.05.2021 בשעה 12:00.

זוכים במכרז חברת פרטנר תקשורת בע"מ.

[04.04.2021] מכרז 12/2021 -הקמת חדר בקרה ושליטה במבנה המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום> להורדה

חוברת המכרז > להורדה

תוכנית 1 > להורדה

תוכנית 2 > להורדה

נספח ג' > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ותפיחת מעטפות > להורדה

הבהרה למכרז 12 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 10.05.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת ראואל בע"מ.

[13.06.2021] מכרז 14/2021 – ביצוע עבודות לאיסוף,הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם מהמפעלים והאתרים בתחום שיפוט המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה> להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 12.07.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת נגב אקולוגיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

[05.08.2021] מכרז 15/2021 – לאחזקת מבנה ומתקני המועצה ו/או ביצוע עבודות אחזקה ותשתיות ברחבי המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 02.09.2021 בשעה 12:00

זוכה אחזקת מבנים- חברת קרניה בניין ונדל"ן בע"מ.

זוכים אחזקה ותשתיות- חברת נחום עמוס קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ וחברת י.ע.ז יזמות ובניה.

[23.06.2021] מכרז 16/2021 – לאספקה והתקנה של פתרונות אחסון עבור המועצה – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

תוכנית מספר 1 – להורדה

תוכנית מספר 2 – להורדה

תוכנית מספר 3 – להורדה

תוכנית מספר 4 – להורדה

תוכנית מספר 5 – להורדה

תוכנית מספר 6 – להורדה

תוכנית מספר 7 – להורדה

תוכנית מספר 8 – להורדה

תוכנית מספר 9 – להורדה

תוכנית מספר 10 – להורדה

תוכנית מספר 11 – להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.07.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת בוכוולטר תצוגה ואחסון בע"מ.

[28.06.2021] מכרז 17/2021 – לאספקת ראשי מערכת ובקרת השקיה לגינון עבור המועצה –לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

נספח א' – כתב כמויות > להורדה

מפרט טכני – 9 א' > להורדה

מסמך 9 ב' תוכניות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ערבות השתתפות עדכנית> להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.07.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ.

[13.06.2021] מכרז 18/2021 – ביצוע עבודות לעבודות פיתוח נופי לשצ"פ 60 במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב – בוטל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

נספח א' – מפרט טכני > להורדה

כתב כמויות > להורדה

נוסח פרסום סיור מציעים נוסף > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

סיור מציעים שלישי, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות > להורדה

כתב כמויות לעדכני – נספח ג' – קובץ 1 – להורדה

כתב כמויות למילוי עדכני – נספח ג' – קובץ 2 – להורדה

תוכנית קו מים מכתשים תנוחה 1 –להורדה

תוכנית קו מים מכתשים תנוחה 2 – להורדה

תוכנית קו מים מכתשים חתך לאורך > להורדה

נוסח פרסום – סיור מציעים שלישי,דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות > להורדה

כתב כמויות למילוי עדכני – נספח ג' קובץ 1-> להורדה

כתב כמויות למילוי עדכני – נספח ג' קובץ 2 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים שלישי > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

לידיעה! התוכניות יישלחו במייל למשתתפים לאחר סיור המציעים.

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 09.08.2021 בשעה 12:00

[27.06.2021] מכרז 21/2021 – לאספקת גרור חפ"ק נייד למועצה > בוטל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
הודעה בדבר שינויים בלוחות הזמנים > להורדה

הודעת על ביטול סיור מציעים ב-19.8.21 > להורדה

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.09.2021 בשעה 12:00

[13.07.2021] מכרז 27/2021 – לביצוע עבודות להקמת והפעלת אתר לקליטת פסולת בנין,פסולת יבשה ואזור תפעולי במועצה – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח א' למסמך 11- מפרט הפעלה לקליטת פסולת > להורדה

נספח א' למסמך 10- מפרט טכני להקמת מטמנה > להורדה

נספח יב' – רשימת תוכניות > להורדה

תוכניות בריכה 203 –

תוכנית מס' 1 > להורדה

תוכנית מס' 2 > להורדה

תוכנית מס' 3 > להורדה

תוכנית מס' 4 > להורדה

תוכנית מס' 5 > להורדה

תוכנית מס' 6 > להורדה

תוכנית מס' 7 > להורדה

תוכניות למתחם כניסה –

תוכנית מס' 1 – להורדה

תוכנית מס' 2 > להורדה

תוכנית מס' 3 > להורדה

תוכנית מס' 4 > להורדה

תוכנית מס' 5 > להורדה

תוכנית מס' 6 > להורדה

תנועה תוכנית 101 > להורדה

תוכנית תנועה 102> להורדה

תוכנית תנועה חתכים לאורך 104 > להורדה

תוכנית תנועה חתכים לרוחב 103 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

נוסח פרסום סיור מציעים שני, דחיית מועד הגשת שאלות ומועד הגשת הצעות > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות להקמת מטמנה> להורדה

נספח ג' – כתב בכמויות למילוי> להורדה

נספח ג' – כתב כמויות תשתיות לתפעול האתר > להורדה

תשובות לשאלות הבהרות > להורדה

תנאי הסף החדשים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות הבהרה נוספות < להורדה
הוראות התכנית > להורדה
מצב מוצע > להורדה
תיקון לשאלה 1 משאלות הברה נוספות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 02.09.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת קבוצת טלאור כראדי בע"מ.

[14.09.2021] מכרז 20/2021 – לאספקת שירותי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון כשירות מנוהל (DRaaS) >לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
מפרט טכני מסמך 9 א' > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 01.11.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת בינת תקשורת מחשבים בע"מ.

[07.10.2021] מכרז 22/2021 – לאספקת דוגמי שפכים למועצה >לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.11.2021 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת מודוטק בע"מ.

[28.11.2021] מכרז 23/2021 – לרכישת רישיונות ושירותים אופיס 365 > בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

המועצה מודיעה על אפשרות להגשת הצעות גם ללא הגעת המציע לסיור המציעים ושינוי בלוחות הזמנים של מכרז פומבי מס' 23/2021–רכישת רישיונות ושירותים, אופיס 365 עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 16.12.2021 בשעה 12:00

[24.11.2021] מכרז 25/2021 – למתן שירותי הפקה להשקת מרכז מבקרים >בוטל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.12.2021 בשעה 12:00

[03.11.2021] מכרז 26/2021 – לאספקת והתקנת מדי ספיקה ומערכת מעקב ממוחשבת לשפכים סניטריים > בוטל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.12.2021 בשעה 12:00

[03.01.2022] מכרז 28/2021 – למתן שירותי הפקה לכנס המועצה לתעשייה,סביבה וקיימות עבור המועצה > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
ביטול סיור מציעים חובה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.01.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת מכללת שבירו בע"מ.

[23.12.2021] מכרז 29/2021 – לאספקת שירותי שאיבות שפכים ובוצה, שטיפת קווים וכבישים > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות הבהרה > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.01.2022 בשעה 12:00

זוכים במכרז חברת אסיפון צפון 1990 בע"מ.

2020

[04.02.2020] מכרז 01/2020-שירותי רואה חשבון למתן שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים >להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.02.2020

[20.02.2020] מכרז 02/2020- אספקת חומרי ייחוס לשימוש
במעבדת GCMS שפכים עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים >להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 06.04.2020

[20.02.2020] מכרז 03/20- הפקת יום ספורט עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה
תצ"א > להורדה

דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 30.03.2020

[20.02.2020] מכרז 04/20- אספקת מחשבים נייחים וציוד היקפי עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
דחיית הגשת הצעות ומועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה 1 להורדה 2
כתב כמויות מתוקן > להורדה


ניתן להגיש הצעה עד 6.04.2020

[08.03.2020] מכרז 05/20 – לביצוע השלמת תכנון תוכן, מערכות ועיצוב מרכז מבקרים – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

הודעה על רישום מוקדם לסיור מציעים > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות- תפאורה > להורדה

כתב כמויות – הפקת תכנים > להורדה

כתב כמויות – תכנון > להורדה
סיור מציעים וירטואלי > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים וירטואלי > להורדה
תכנון מרכז מבקרים > להורדה
סיור מציעים שני > להורדה

הודעה על דחיית הצעות > להורדה

תשובות לשאלות מציעים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות לתכנון – מעודכן > להורדה

יועצים כולל אישור ביטוחים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות הפקת תכנים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות לתפאורה -מעודכן > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.05.2020

[30.03.2020] 06/2020 – עריכת ביטוחים עבור המועצה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
הבהרות בנוגע למכרז 06/2020 > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
תשובות למכרז ביטוח סביבתי של המועצה > להורדה
מפרט ביט 2016 מוסכם > להורדה
סקר ושערוך ציוד לצרכי ביטוח > להורדה
מפת תשתיות המועצה > להורדה
מפת תשתיות גבולות > להורדה
טבלת עובדים ושכר שנתי > להורדה

הודעה בדבר דחיית הגשת הצעות בנוגע למכרז06/2020 > להורדה

הודעה על שינוי בתאריך פתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.05.2020

[04.062020] 07/2020- בדיקת פתע בארובות – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

שאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.07.2020

[18.06.2020] 08/2020 – סריקת ארכיון- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.07.2020

[07.04.2020] 12/2020- אספקת ציוד קפטריה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
מפרט ייצור > להורדה
מפרט קבועים > להורדה
מפרט רכישה > להורדה
הודעה בגין דחיית הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.05.2020

[20.04.2020] 15/2020- שירותי אבטחה – בוטל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
ביטול מכרז > להורדה

[27.04.2020] 09/2020 ניהול תכנון כבישים – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
שאלות הבהרה > להורדה

הודעה על מועד סיור נוסף-חובה ודחיית מועד קבלת שאלות > להורדה

מסמך 9 – מתוקן ועדכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים (3) > להורדה

שאלות הבהרה נוספות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד29.06.2020

[03.05.2020] 11/2020 ריהוט מעבדות – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות ודחיית מועד הגשת ההצעות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[04.05.2020] 10/2020 רכישת מערכת ניקוי קניסטר וקניסטרים לדיגום אויר –לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[24.06.2020] 13/2020 ביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.07.2020

[04.05.2020] 14/2020 שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכות הצופרים- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

כתב כמויות מעודכן > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[04.06.2020] 16/2020 אספקת ריהוט פנים למבנה המועצה – בוטל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת רשימות ופרטים > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

מפרט ריהוט > להורדה

תשריט 1 > להורדה

תשריט 2 > להורדה

תשריט 3 > להורדה

תשריט 4 > להורדה

הודעה בנוגע לסיור מציעים שהתקיים ביום 7.6.20 בשעה 14:00 > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

שאלות מציעים > להורדה

הודעת ביטול מכרז מס' 16/2020- אספקת ריהוט פנים > להורדה

ניתן להגיש עד 29.06.2020

[04.05.2020] 18/2020 אספקה והתקנת מערכות ביטחון – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
נספח א' – כתב כמויות > להורדה
מפרט טכני > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ליום 18.06.2020 עד השעה 12:00 > להורדה

אישור ביטוח עדכני > להורדה

דחיית מועד הגשת הצעות פעם שנייה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 29.06.2020

[12.07.2020] 19/2020 ביצוע עבודות להקמת גשר מעל נחל סכר – בוטל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח א'- מפרט טכני מיוחד > להורדה

נספח א' 1 – מפרט גוף תאורה > להורדה

נספח א' 2 – מפרט סופג אנרגיה > להורדה

נספח יב' – רשימת תכניות > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

נוסח ערבות מתוקן > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 10.08.2020 בשעה 12:00

[06.07.2020] 22/2020 מתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

סקיצה אודיטוריום טבע > להורדה

סקיצה אולם החדש מועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 10.08.2020 בשעה 12:00

[02.07.2020] 24/2020 מתן שירותי אבטחה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נוסח פרסום-דחיית מועד הגשת,פתיחת מעטפות והבהרה בכתב כמויות > להורדה

הבהרה במכרז > להורדה

תוספות במסמך 9 ב' – מפרט מיוחד ונהלי עבודה,נהלי אבטחה > להורדה

נוסח פרסום דחיית מועד הגשת הצעות סיור מציעים נוסף ושינוי בתנאי סף > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

תשובות נוספות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 07.09.2020 בשעה 14:00

[07.07.2020] 25/2020 לתכנון תכנית מתאר מקומית כוללנית-לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח י'-מתווה להכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית ליישוב > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נוסח פרסום – דחייה נוספת של מועד הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[23.07.2020] 26/2020 ניהול פרויקט שטחי תעשייה 8 –לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[28.07.2020] 27/2020 ניהול פרויקט תכנון וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשטחי תעשייה רמת בקע – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה
נוסח פרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[26.07.2020] 31/2020 אספקת ריהוט פנים למבנה המועצה –חדשלא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

כתב כמויות> להורדה
חוברת המכרז > להורדה

מפרט ריהוט > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשריט מס' 1 > להורדה

תשריט מס' 2 > להורדה

תשריט מס' 3 > להורדה

תשריט מס' 4 > להורדה

חוברת רשימות ופרטים > להורדה

ניתן להגיש עד 13.08.2020 בשעה 12:00

[24.09.2020] 35/2020- גשר מעל נחל סכר – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח א – מפרט טכני מיוחד > להורדה

נספר א 1 – מפרט גוף תאורה > להורדה

נספח א 2 – מפרט סופג אנרגיה > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות > להורדה

כתב כמויות – דף מסכם > להורדה

נספח יב' – רשימת תוכניות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 16.11.2020 בשעה 12:00

2019
[24.01.2019] מכרז פומבי 01/2019 – מתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר שגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז קשר > להורדה
נוסח פרסום + פרסום סיור מציעים > להורדה
כתב כמויות מכרז קשר > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות נוסף > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות לשאלות מציעים – נוספות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[05.02.2019] מכרז פומבי מס 02/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז אבטחה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נספח א' – רשימת משתתפים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות מכרז אבטחה > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[17.02.2019] מכרז פומבי מס 03/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה בנאות חובב

מכרז שאיבות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2019

[04.03.2019] מכרז פומבי 04/2019 – שירותי טיאוט עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי טיאוט > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות והבהרות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[12.03.2019] מכרז פומבי 05/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז תפעול אתר פסולת יבשה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.04.2019

[27.03.2019] מכרז פומבי 06/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מתן שירות ליסינג תפעולי > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[03.04.2019] מכרז פומבי 07/2019- למתן שירותי אחזקת שטחי גינון עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז גינון > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
עדכון אומדן > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[07.07.2019] מכרז פומבי 09/2019- למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה

מכרז שירותי הפקה לכנס > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 10/2019- למתן אספקת חומרה, ציוד תקשורת, תוכנות, מערכות הפעלה ושירותי מחשוב עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מחשוב > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
עדכון סכום ערבות וסכום רכישת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
סקיצה למכרז שרתים > להורדה
מפרט וכתב כמויות מעודכן > להורדה
הארכת זמנים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 11/2019- למתן שירותי גרפיקה/סטודיו עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי גרפיקה/סטודיו > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[12.08.2019] מכרז פומבי 08/2019- לשכירת מגרש לקליטה וטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בשטח המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז השכרת מגרש 515 > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
מועד פתיחת מעטפות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 15.09.2019

[16.09.2019] מכרז פומבי 13/2019- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב.

מכרז ביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.10.2019

[10.10.2019] פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לגבי מערכת מידע לניהול תהליכי עבודה

נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 28.11.2019

[04.11.2019] מכרז פומבי 12/2019 – ביצוע עבודות תשתית ופיתוח בתב"ע 40 במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
נספח א'1-א'10 – מפרט טכני מיוחד > להורדה
נספח א'11 – מפרט טכני לגופי תאורת לד משרד השיכון > להורדה
נספח א'12 – רשימת מלאי חלקי צנרת, שוחות וחוליות > להורדה
נספח ב'1 – כתב כמויות לפי פרקים – לא למילוי > להורדה
נספח ב'2 – כתב כמויות למילוי > להורדה
דחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[04.11.2019] מכרז פומבי 15/2019 – הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת למדידת TOC בדוגמאות מימיות ומוצקות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
דחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
תשובות נוספות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[18.11.2019] מכרז פומבי 19/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי עבודות גמר לבניין המועצה ומרכז המבקרים במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
הודעה על דחיית מועד סיור מציעים, הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
מכרז גמר מבנה המועצה > להורדה
נספח ב'- מפרט טכני מיוחד > להורדה
נספח ג' – כתב כמויות > להורדה
נספח יג' – רשימת תכניות > להורדה
נספח יח' – כפיר מעליות > להורדה
נספח יט' – כתב כמויות חשמל > להורדה
נספח כא' – רשימת אישורים ותכניות > להורדה
נספח כב' – נגישות > להורדה
הודעה בדבר דחיית מועד להגשת שאלות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות ותשובות > להורדה
נספח כג' – תקשורת, מחשבים, טלפוניה ומערכות מולטימדיה > להורדה
קבצים נוספים של א. ליטמן > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3
עדכון תכניות חשמל > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3 להורדה 4
רשימת דלתות > להורדה


ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[28.11.2019] מכרז פומבי 18/2019- לאספקת דלק, סולר והתקני תדלוק עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
דחיית מועד הגשת הצעות ודחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.12.2019

[04.12.2019] מכרז פומבי 17/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעדה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.12.2019

[22.12.2019] מכרז פומבי 20/2019- שירותי הסעות עבור המועצה

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים >להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
סידורי הסעות בשבוע עבודה מקוצר > להורדה
מסמך 9 ב' – כתב כמויות > להורדה
מערך הסעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.01.2020

2018
[01.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל פרויקט מרכז מבקרים > להורדה

[07.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל ומפקח עבור מבנה מועצה ומרכז-מבקרים > להורדה

[09.01.2018] פרוטוקול סיור מציעים – דיגומי פתע בארובות > להורדה

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לאספקת גזים למערך הניטור ומעבדות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 26.02.2018

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לניהול תיקי השקעות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 06.02.2018

[28.02.2018] הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.03.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג פורד קונקט > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2018

[21.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במגרש מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[21.03.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[09.04.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי הסעות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 16.04.2018

[15.04.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[24.05.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מסוג מזדה שנת 2009 – פרסום שני > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 18.06.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב טויוטה קמרה שנת 2016 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.07.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[04.07.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע סקרי איכות אויר + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[08.07.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.11.2018

[11.07.2018] פרוטוקול סיור קבלנים – שירותי אבטחה למועצה > להורדה

[22.07.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי איתור ותיקון בריכת אידוי + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 05.08.2018

[31.07.2018] פרוטוקול סיור – מציעים שירותי תיקון בריכה > להורדה

[21.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה עבור המועצה+ קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[26.08.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מכרז למתן שירותי אמבולנס > להורדה

[28.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה+ שאלות ותשובות + כתב כמויות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[03.09.2018] הזמנה להציע הצעות להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 21.10.2018

[03.09.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מתן שירותי הפעלת אתר פסולת > להורדה

[17.09.2018] פרוטוקול סיור – קבלנים מכרז עבודות גמר במבנה המועצה > להורדה

[08.10.2018] עדכון: סיור מציעים נוסף למכרז להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים+ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.10.2018

[17.10.2018] פרוטוקול סיור – סיור קבלנים גמר מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

[25.12.2018] מכרז לביצוע שירות דיגומי פתע + קובץ שאלות ותשובות מציעים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2019

[25.12.2018] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה – הרחבת המאגר > להורדה

2017
[01.01.2017] מכרז למתן שירותי שאיבת שפכים ובוצה, שטיפת כבישים וקווים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.01.2017

[05.11.2017] הזמנה להציע הצעות לרכישת מעמיס טלסקופי/מלגזה תוצרת מניטו > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2017

2016
[01.05.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.05.2016

[17.07.2016] מכרז חיצוני לאספקת שירותי דיגום, זיהוי והערכת עוצמות ריח > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 25.07.2016

[21.07.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג טנדר מאזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.07.2016

[06.10.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.10.2016

[14.11.2016] מכרז לאספקת ציוד לצוות חילוץ > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2016