מכרזי כח אדם

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזי כח אדם
שאלון אישי
הגשת מועמדות למשרה פנוייה >להורדה

2021
(14-10-2021) – מכרז למשרת מידען תכנוני GIS בוועדה המקומית לתכנון ובניה > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 24.10.2021 בשעה 12:00

(14-10-2021) – מכרז למשרת מנהל/ת מרכז המבקרים במועצה > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 24.10.2021 בשעה 12:00

(14-10-2021) – מכרז למשרת אחראי/ת אתר פסולת להורדה > לא פעיל

ניתן להגיש עד 24.10.2021 בשעה 12:00

(14-10-2021) – מכרז למשרת מפעיל/ה במוקד המשולב > להורדה- לא פעיל

ניתן להגיש עד 24.10.2021 בשעה 12:00

(04-07-2021) – מכרז למשרת מהנדס במועצה > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 18.07.2021 בשעה 12:00

(29-06-2021) – מכרז למשרת סטודנט מעבדת שפכים > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 05.07.2021 בשעה 12:00

(03-05-2021) – מכרז למשרת סטודנט באגף התפעול והלוגיסטיקה>להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 18.05.2021 בשעה 12:00

(03-05-2021) – מכרז למשרת מנהל/ת מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים
> להורדה לא פעיל

ניתן להגיש עד 18.05.2021 בשעה 12:00

(03-05-2021) – מכרז מפעיל במוקד המשולב > להורדה לא פעיל

ניתן להגיש עד 18.05.2021 בשעה 12:00

(03.02.2021) הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית למועצה > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 15.02.2021

(22.03.2021) מכרז למשרתאחראי/ת GIS בוועדה המקומית לתכנון ובניה במועצה > להורדה לא פעיל

ניתן להגיש עד 30.03.2021 בשעה 12:00

(22.03.2021) מכרז למשרת רכז/ת שיווק פעילות המועצה ומרכז מבקרים > להורדה לא פעיל

ניתן להגיש עד 30.03.2021 בשעה 12:00

(14.01.2021) מכרז למשרת מפעיל/ה למוקד המשולב > להורדה -לא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 24.01.2021 בשעה 12:00

(14.01.2021) מכרז למשרת דובר/ת הרשות > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 24.01.2021 בשעה 12:00

2020
[11.03.2020] מכרז למשרת רכז מכרזים, חוזים, הסכמים והתקשרויות במועצה > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 19.03.2020

[19.03.2020] מכרז למשרת מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה במועצה > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 26.03.2020

[21.05.2020] מכרז למשרת מנהל מחלקת רכש והתקשרויות > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 28.05.2020

[21.05.2020] מכרז למשרת חשב/ת שכר ומנהל/ת חשבונות > להורדהלא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 28.05.2020

[06.08.2020] מכרז למשרת מפעיל במוקד המשולב > להורדה – לא פעיל

ניתן להגיש הצעה עד 08.09.2020 בשעה 12:00

.08.2020]מכרז למשרת מפקח תכנון ובניה ביחידת ההנדסה > לא פעיל להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.09.2020 בשעה 12:00

(1.11.2020) מכרז למשרת מבקר/ת הרשות וממונה על תלונות הציבור > לא פעיל להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 01.11.2020 בשעה 12:00

2019
[24.01.2019] מכרז למשרת מחסנאי במועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 06.02.2019

[13.02.2019] מכרז למשרת מנהל אגף חירום ובטחון > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 21.03.2019

[13.02.2019] מכרז למשרת חשמלאי מכשור ובקרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 21.03.2019

[16.05.2019] מכרז למשרת מהנדס/ת רשות-אזרחי > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 28.05.2019

[16.05.2019] מכרז למפעיל/ה במוקד המשולב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 28.05.2019

[16.05.2019] מכרז למשרת חשמלאי מיכשור ובקרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 28.05.2019

[16.05.2019] מכרז למשרת מפקח/ת תכנון ובניה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 28.05.2019

[09.07.2019] מכרז למשרת מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.07.2019

[09.07.2019] מכרז למשרת רכז מעבדה ודיגום שפכים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.07.2019

[16.07.2019] מכרז למשרת מנהל אגף חירום ובטחון > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.07.2019

[08.08.2019] מכרז לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.08.2019

[22.08.2019] מכרז משרת רכז תיאום ובקרת תוכניות ליחידת הנדסה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 29.08.2019

[25.12.2019] מכרז משרת אחראי אתר פסולת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.01.20

[25.12.2019] מכרז משרת מפעיל במוקד המשולב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.01.20

2018
[28.02.2018] מכרז חיצוני למשרת גזבר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.03.2018

[21.03.2018] מכרז למשרת מנהל מחלקת רכש והתקשרויות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.04.2018

[21.03.2018] מכרז למשרת מנהל רשת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.04.2018

[10.05.2018] מכרז למשרת עובד גבייה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.05.2018

[10.05.2018] מכרז למשרת וטרינר מפקח > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.05.2018

[10.05.2018] מכרז למשרת רכז רכש > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.05.2018

[28.06.2018] מכרז חיצוני למשרת מפעיל (סטודנט) במוקד המשולב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.07.2018

[25.07.2018] מכרז חיצוני למשרת מפעיל (סטודנט) במוקד המשולב – פרסום שני > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 09.08.2018

[13.11.2018] מכרז חיצוני למשרת מפעיל (סטודנט) במוקד המשולב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 29.11.2018

2017
[05.11.2017] מכרז חיצוני למשרת מפעיל סטודנט במוקד המשולב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 16.11.2017

[09.11.2017] מכרז חיצוני למשרת מפקח בניה ותכנון ביחידת ההנדסה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 16.11.2017

[15.11.2017] מכרז חיצוני למשרת מבקר וממונה על תלונות הציבור > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 23.11.2017

[13.12.2017] מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת מחלקת מרכז מבקרים במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

[13.12.2017] מכרז חיצוני למשרת מנהל/ת רשת במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

[13.12.2017] מכרז חיצוני למשרת עובד/ת משק במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

[13.12.2017] מכרז חיצוני למשרת מחסנאי/ת במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

2016
[09.05.2016] מכרז חיצוני למשרת רכז/ת פיקוח על הבנייה ומעקב פרוייקטים ביחידת ההנדסה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.05.2016

[09.05.2016] מכרז חיצוני למשרת רכז/ת תחנות ניטור אוויר ביחידה הסביבתית > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.05.2016

[09.06.2016] מכרז חיצוני למשרת רכז/ת פיקוח על הבנייה ומעקב פרוייקטים ביחידת ההנדסה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.06.2016

[05.10.2016] מכרז חיצוני למשרת רב מועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.10.2016

[26.10.2016] מכרז חיצוני למשרת רכז/ת פיקוח על הבנייה ומעקב פרוייקטים ביחידת ההנדסה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 20.11.2016

[16.11.2016] דרישה למשרת סטודנט/ית לעבודה בארכיון ביחידת ההנדסה > להורדה

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן