וועדת ערר לענייני ארנונה

הרכב ועדת ערר:
בהתאם לסעיף 5 לחוק הערר, מינתה מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה כללית, בהרכב של שלושה חברים, כלהלן:

  1. עו"ד דוידוב אבנר – יושב ראש.
  2. עו"ד דוד יונתן – חבר.
  3. עו"ד אוריאל ברששת – חבר.

מזכירת ועדת הערר – יהודית פרטוש
טלפון: 08-6543161.
פקס: 08-6543131.
ימים א' – ה' משעה 08:30 – 14:30.
משרדי הנהלה, מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.

 

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן

פרוטוקולים וועדת ערר לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת וועדת ערר לארנונה מיום25 במרץ 2021- תע"ש מערכות בע"מ> להורדה

פרוטוקול וועדת ערר מיום 25 במרץ 2021- חברת רכבת ישראל > להורדה

פרוטוקולים וועדת ערר לשנת 2019

פרוטוקול וועדת ערר 01-2019 מיום 11 בדצמבר 2019- חברת מקורות > להורדה

פרוטוקול וועדת ערר 01-2019 מיום 11 בדצמבר 2019- חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ > להורדה