• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מכרז 15.2021 לאחזקה מבנה המועצה ו או ביצוע עבודות אחזקה ותשתיות ברחבי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב (1)

תשובות לשאלות מכרז 15.2021 לאחזקה מבנה המועצה ו או ביצוע עבודות אחזקה ותשתיות ברחבי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב (1)