• נאות חובב
  • תשובות לשאלות הבהרה נוספות מכרז 27.2021

תשובות לשאלות הבהרה נוספות מכרז 27.2021