על המועצה

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב הוקמה בשנת 1989 בשם רמת חובב, ובשנת 2013 שמה שונה לנאות חובב. המועצה נוסדה במטרה לפקח על הפעילות התעשייתית בפארק האקו תעשייתי נאות חובב, ולדאוג לפיתוח האזור ולמתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים.

המועצה ממוקמת במרחק של כ-12 ק"מ מדרום לבאר שבע, וברדיוס של כ-40 ק"מ מהיישובים ירוחם, דימונה, ערד וקריית ההדרכה של צה"ל בצומת הנגב.

המועצה פועלת בשלושה תחומים עיקריים: איכות סביבה, מוכנות לחירום ופיתוח תשתיות. בתחום איכות הסביבה, המועצה פועלת לקידום ההגנה על הסביבה וטיפול במפגעי עבר, תוך שמירה על מקצועיות, שקיפות ואחריות ציבורית. בתחום החירום והביטחון, המועצה מקדמת תוכניות רב שנתיות להערכות פארק התעשייה לחירום, לרבות הצטיידות וקיום ממשקי עבודה ותרגילים משותפים עם כוחות הביטחון וההצלה באזור. כמו כן, המועצה אחראית לאחזקה ופיתוח תשתיות ושטחים ציבוריים. במועצה פועלת וועדה מקומית לתכנון ובנייה, שאחראית למתן היתרים למפעלים וליזמים. במקביל המועצה הינה הסמכות להנפקת רישיון עסק. 

בראשות המועצה משמש נציג שר הפנים ולצדו במליאת המועצה עוד 8 חברים – 3 נציגי מפעלי התעשייה (אדמה מכתשים, כיל-תרכובות ברום וטבע טק), 3 נציגי ציבור מהרשויות השכנות (באר שבע, מועצה אזורית רמת הנגב ומועצה אזורית אשכול) ו – 2 נציגים נוספים ממשרדי ממשלה (משרד הכלכלה ומשרד הבריאות).

פארק אקו תעשייתי נאות חובב

הפארק האקו תעשייתי נאות חובב מהווה עוגן כלכלי מרכזי בנגב ומודל ייחודי לתעשייה בת קיימא וצמיחה ירוקה בישראל ובעולם. שטח הפארק כ – 80,000 דונם והוא מספק פרנסה לכ – 11,000 משפחות בנגב. היקף הייצוא של כלל המפעלים בפארק נאמד בכ – 4 מיליארד דולר בשנה. כפארק אקו תעשייתי, פארק נאות חובב מחויב לעקרונות של צמיחה ירוקה ופיתוח קשרים וסינרגיה בין כל השותפים והמרכיבים בתחומי הפארק ומחוצה לו. באמצעות מערך של קשרים ושיתופי פעולה בין המפעלים הפועלים בפארק לבין המועצה ניתן לממש את המחויבות לשימוש מושכל במשאבים והפחתת הפליטות לסביבה – באוויר, בקרקע ובתת הקרקע.

למפת התמצאות לחצו כאן

צילום: חיים אוחיון

הרכב המועצה, כפי שנקבע על פי לפקודת המועצות המקומיות

ארז בדש בראש המועצה.

שלושה נציגי משרדי הממשלה שלושה נציגי ציבור מהרשויות השכנות שלושה נציגי מפעלים
משרד הפנים:
ארז בדש – ראש המועצה
נציגת עיריית באר-שבע:
ד"ר ארנונה אייל – סיימה את תפקידה ברבעון האחרון של שנת 2021

נציג אדמה (מכתשים):
מר הדרן עולמי

משרד הכלכלה: 
גב' מירב בטט
נציג מועצה אזורית רמת נגב: 
מר מוטי אברג'ל

נציג תרכובות ברום:
מר אלעד מוזיקנט

משרד הבריאות:
ד"ר איזבלה קרקיס
נציג מועצת אשכול:
מר מאיר יפרח
נציג טבע:
מר שמעון אלמליח

ראשי המועצה בעבר:

  • מר משה הבא | 1989 – 1991
  • מר דוד מילגרום | 1992 – 1999
  • מר רפאל כהן | 2000 – 2002
  • מר צביקה כהן | 2002 – 2003
  • מר אבי הלר | 2003 – 2004
  • מר גיורא מיוחס | 2004 – 2010
  • מר אנדריי אוזן | 2010 – 2017
  • ד"ד גדי אלפסי, עו"ד | 2017 – 2022
  • מר ארז בדש            | כיום, 2022 –