מליאת המועצה

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2024

תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2024 מיום 29.01.24 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2024 מיום 26.02.24 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2023

תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2023 מיום 29.01.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2023 מיום 27.02.2023< להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2023 מיום 27.03.2023> להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2023 מיום 24.04.2023>להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2023 מיום 29.05.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 06.2023 מיום 26.06.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 08.2023 מיום 11.09.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2023 מיום 30.10.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2023 מיום 27.11.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2023 מיום 25.12.2023 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2022

תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2022 מיום 31.01.2022 >להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2022 מיום 28.02.2022 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2022 מיום 28.03.2022 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2022 מיום 25.04.22 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2022 מיום 30.5.22 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 06.2022 מיום 27.06.22 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2022 מיום 25.07.22 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 08.2022 מיום 19.09.22 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2022 מיום 31.10.22 >להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2022 מיום 28.11.22> להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2022 מיום 26.12.2022>להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2021

תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2021 מיום 25.01.2021 >להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2021 מיום 22.02.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2021 מיום 22.03.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2021 מיום 26.04.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2021 מיום 31.05.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 06.2021 מיום 08.06.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2021 מיום 26.07.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 08.2021 מיום 13.09.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2021 מיום 18.10.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2021 מיום 29.11.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2021 מיום 20.12.2021 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2020

תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2020 מיום 27.01.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2020 מיום 24.02.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2020 מיום 30.03.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2020 מיום 27.04.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2020 מיום 25.05.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 06.2020 מיום 29.06.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2020 מיום 27.07.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 08.2020 מיום 20.09.20202 >להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2020 מיום 30.11.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2020 מיום 30.11.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2020 מיום 28.12.2020 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2019

למועדי ישיבות המליאה לשנת 2019> להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.1.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.2.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.3.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.4.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.5.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 23.6.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.7.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 23.9.19 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.10.19 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2018

למועדי ישיבות המליאה לשנת 2018 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.1.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.2.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.3.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.4.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.5.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.6.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.7.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 20.8.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.10.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.11.18 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 20.12.18 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2017

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.1.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.2.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.3.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 24.4.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.5.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.6.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.7.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.9.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.10.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.11.17 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.12.17 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2016

למועדי ישיבות המליאה לשנת 2016 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.1.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.2.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.3.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 18.4.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.5.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.6.16 חלק א > להורדה
פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.6.16 חלק ב > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.7.16 חלק א > להורדה
פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.7.16 חלק ב > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.9.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.10.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.11.16 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.12.16 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2015

למועדי ישיבות המליאה לשנת 2015 > להורדה 

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.1.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 23.2.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.3.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.4.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.5.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.6.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.7.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.8.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 21.9.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.10.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.11.15 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.12.15 חלק א' > להורדה
פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.12.15 חלק ב' > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2014

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.1.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 24.2.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.3.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.4.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.5.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.6.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.7.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.9.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.10.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 24.11.14 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.12.14 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2013

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.1.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.2.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.4.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.5.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.5.13 עדכון > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 24.6.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.8.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.8.13 עדכון > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.11.13 > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא צו הארנונה מיום 25.11.13 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.12.13 > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא תקציב 2014 מיום 30.12.13 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2012

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.1.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.2.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.3.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.4.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.5.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 25.6.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 6.8.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.8.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.8.12 עדכון > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מיום 29.10.12 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 26.11.12 > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מיום 26.11.12 > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מיום 24.12.12 > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 24.12.12 > להורדה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מעודכן מיום 24.12.12 > להורדה

תמצית ישיבת מליאת המועצה – 2011

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.1.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.2.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.3.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.4.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.5.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.6.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.10.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 28.11.11 > להורדה

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.12.11 > להורדה