• נאות חובב
  • מכרז למשרת מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה 2023

מכרז למשרת מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה 2023