מכרזי יועצים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזי יועצים
2020
[21.01.2020] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז > להורדה

[21.01.2020] פירוט יועצים לשנת עבודה 2019 מתוך מאגר יועצים > להורדה

[01.04.2020] 01/2020 – ניהול תכנון וביצוע עבודות שונות ברחבי המועצה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים להורדה 1 להורדה 2

[20.04.2020] 02/2020 – ניהול פרויקטים בתב"ע 40 > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

[09.07.2020] הרחבת מאגר היועצים של המועצה – פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

הזמנה להכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 31.12.2020

[09.08.2020] ייעוץ להקמת מערך פינוי פסולת – לא פעיל

חוברת הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים הליך לבחירת יועץ אשפה > להורדה

ניתן להגיש עד 30.08.2020 בשעה 12:00

[24.08.2020] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד-"דלתא ליין" > להורדה

2019
[06.01.2019] הודעה בדבר פטור ממכרז בהתקשרות > להורדה

[03.06.2019] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה- הרחבת המאגר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.11.2019

[25.07.2019] יועצים אשר המועצה עבדה עמם בשנת 2018-בהתאם לנוהל יועצים > להורדה

[25.07.2019] מאגר היועצים של מועצת נאות חובב נכון לתאריך 28/5/19 כפי שאושרה על ידי וועדת יועצים > להורדה

[11.11.2019] הודעה בדבר פטור ממכרז בהתקשרות > להורדה

2018
[04.01.2018] הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.01.2018

[04.01.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי יח"צ ותקשורת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.01.2018

[24.01.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט עבור הקמת מרכז חינוך והכשרה מקצועית > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.02.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.03.2018

[28.03.2018] הזמנה להציע הצעות ליועץ הנדסי בכיר במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[28.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית במועצת נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

2017
[08.11.2017] הזמנה להגשת הצעות למשרת "מתאם על" לפרויקטים: מבנה מועצה, מרכז מבקרים, עבודות פיתוח וכיכר שקועה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.11.2017

[06.12.2017] הזמנה להציע הצעות למפקח צמוד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.12.2017

[06.12.2017] הזמנה להציע הצעות למנהל פרויקט מרכז המבקרים נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.12.2017

[25.12.2017] הזמנה להגשת הצעות ל-"ניהול ופיקוח צמוד" לפרויקטים: מבנה מועצה, מרכז מבקרים, עבודות פיתוח וכיכר שקועה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

[31.12.2017] הזמנה להגשת הצעות ליועץ לתכנון מערכת קשר לחירום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.01.2018

[31.12.2017] הזמנה להגשת הצעות לחברת ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח ותשתיות, לפרויקטים שונים במועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2018

2016
[13.03.2016] יועץ ניתוח השפעה סביבתית של פליטת מזהמי אוויר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.03.2016

דילוג לתוכן