• נאות חובב
  • RFI להפעלת מרכז הכשרה למקצועות התעשיה

RFI להפעלת מרכז הכשרה למקצועות התעשיה