• נאות חובב
  • RFI להפעלת מרכז הכשרה למקצועות התעשייה – מעודכן

RFI להפעלת מרכז הכשרה למקצועות התעשייה – מעודכן