לוגו Ecosol Israel

חברת אקוסול ישראל בע"מ עוסקת בהקמה והפעלת משרפות לפסולת אורגנית. המשרפה הוקמה ופועלת בתחום המועצה המקומית התעשייתית בנאות חובב. משרפה זו היא הראשונה בישראל ונועדה לשריפת פסולת אורגנית כימית מסוכנת המגיעה לנאות חובב מתעשיית הכימיה בכל הארץ. חיסול ריכוזי הפסולת הרעילה והמסוכנת, בשיטות ובידע המקובל בעולם, הינו תרומה חשובה לאיכות הסביבה.

לחברת אקוסול טכנולוגיה מוכחת שפותחה ומיושמת ע"י החברות המחזיקות גם מניות של החברה: חברת Blue-Green מקבוצת שיכון ובינוי מישראל וחברת Sarp Industries S.A France חברות אלה הינן מהמובילות בעולם בטיפול ומיחזור פסולת תעשייתית.

הפעלת המשרפה הינו פיתרון יעיל לפסולת שהצטברה באתר נאות חובב ולפסולת העתידה להגיע אל האתר, לטיפול בפסולת תעשייתית. המשרפה עומדת בתקני בטיחות ואיכות סביבה חמורים ביותר, מערכות טיהור הגזים בהם היא מצויידת הן מהמשוכללות הקיימות ועומדת בתקני פליטת אויר חמורים בהתאם לתקן האירופי.

בתכנון המתקן הודגש במיוחד ההיבט הבטיחותי. התהליך מבוקר באמצעות חדר בקרה ממוחשב המאפשר פיקוח על כל שלביו. הגזים העשויים להפלט מהמתקן מנוטרים באופן רציף ובמקרה של תקלה, נפסקת מיידית פעולת המתקן.
עם הקמת משרפה זו נמצא הפתרון לאחת מהבעיות הסביבתיות הקשות בארץ ובכך מצטרפת ישראל אל המתקדמות במדינות העולם בתחום הטיפול בחומרים מסוכנים.

צור קשר

08-6571511

08-6571512

[email protected]