לוגו BIOSOIL

ביוסויל היא חלוצת תחום הטיפול הביולוגי בפסולות מסוכנות אורגניות במדינת ישראל, פעילות החברה בנאות חובב החלה בשנת 2001 עם הקמת מתקן ראשון לטיפול בקרקעות מזוהמות בשיטה ביולוגית בשטח החברה לשירותי איכות הסביבה. מאז ומשך למעלה מעשרים שנות פעילות, נחשבת ביוסויל למוקד ידע בתחום..

במהלך שנות פעילותה טיפלה ביוסויל במאות אלפי מ"ק של קרקעות מזוהמות ופסולות מסוכנות בעלות מורכבות טיפול משתנה וממגוון רחב של מקורות זיהום ותהליכי ייצור.

ביוסויל מתמחה בריתום כוחות הטבע לטיפול ביולוגי (Bioremediation) בקרקעות מזוהמות. התהליך מובצע על ידי מיקרואורגניזמים (חיידקים ופטריות) ומוגדר כתהליך שבו מתרחש פירוק ביולוגי של תרכובות אורגניות לתרכובות פשוטות יותר על-ידי אותם מיקרואורגניזמים. בתהליך הטיפול מנצל המיקרואורגניזם את התרכובות האורגניות להגדלת הביומסה או לתהליך הנשימה והפקת אנרגיה או לשניהם.

השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת המתקבלת ממגוון רחב של לקוחות בתעשייה. תהליך הטיפול בפסולת המסוכנת מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם, לשימוש חוזר בתחום התשתיות,  או עם הגעה לערכים המאפשרים להטמין את הפסולת במטמנה לחומרים מסוכנים הנמצאת בנאות חובב.

במדינת ישראל, אימץ המשרד להגנת הסביבה את ערכי הסף להטמנה במטמנה לחומרים מסוכנים, אשר נקבעו בדירקטיבה האירופאית למטמנות (EC/2003/33).

במקרים של זיהומי קרקע ניתן ליישם את טכנולוגיית הטיפול הביולוגי במספר אופנים; לאחר חפירת הקרקע המזוהמת ניתן ליישם את הטיפול הביולוגי בסמוך לאתר המזוהם על-גבי תשתית מתאימה (On Site) או באתר טיפול ייעודי-מורשה דוגמת זה המופעל על ידי ביוסויל בנאות חובב (Ex Situ). במקרים בהם קיימת מניעה לחפור את הקרקע המזוהמת, ניתן לטפל בזיהום באמצעות החדרת חומרים (בפאזה נוזלית או גזית) לקרקע אשר יאפשרו למיקרואורגניזמים סביבה אופטימלית הדרושה לפירוק המזהמים (In Situ).

שיטת הטיפול המיושמת במתקני ביוסויל שבנאות חובב מבוססת על ערימה ביולוגית (Bio-Pile), במסגרתה פועלת ביוסויל לקיים ולשמר תנאים אופטימאליים יציבים הדרושים לפעילות המיקרואורגניזמים. לשם כך נשמרים תנאי לחות, pH, טמפרטורה וחמצן מתאימים, וזאת באמצעות הוספת חמצן, רטיבות וחומרי הזנה, בכמות ומהסוג הדרושים לקיום פעילות אירובית או אנאירובית או שילוב של השיטות בערימה.

צור קשר

03-9265979

03-9265984

[email protected]

map