לוגו רמת נגב אנרגיה

רמת נגב אנרגיה מזרימה אנרגיה חדשה של שינוי לאזור התעשייה נאות חובב. התחנה נבנתה במפעל אדמה מכתשים, בהיקף השקעה של כ-200 מיליון דולר.

התחנה מופעלת באמצעות גז טבעי כדלק עיקרי וסולר כגיבוי. לצורך אספקת הגז הטבעי, חתמה החברה על הסכם אספקת גז טבעי עם שותפות תמר ועם החברות נתיבי גז טבעי לצורך הולכתו בלחץ גבוה וחברת נגב גז טבעי בע"מ עבור חלוקת הגז בלחץ הנמוך.

צור קשר

08-8627087

08-8627088

www.edeltech.co.il

[email protected]