לוגו נתיבי הגז הטבעי לישראל

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) הנה חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, לצורך הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 העניק לה שר התשתיות הלאומיות רישיון לתקופה של 30 שנה. לפרויקט זה נודעת חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי בחינות – הן בשל השפעתו על כלכלת משק האנרגיה והתעשייה הישראלית והן בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. הקמת המערכת הארצית להולכת גז טבעי ותפעולה על-ידי נתגז נעשים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון רחב של קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים. בנתגז מועסקים כיום כ-100 עובדים בתחומי התכנון וההנדסה, ההקמה, התפעול והתחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, משפט ומינהל.

צור קשר

03-6270400

03-5611320