לוגו מקורות 80 שנות מים בישראל

"מקורות" הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הנמצאת תחת האחריות של משרד התשתיות, האנרגיה והמים. מתוקף חוק המים מוגדרת "מקורות" כחברת המים הלאומית ופעילותה כפופה לרשות המים – הרגולטור המפקח על פעילות חברת "מקורות" מטעם המדינה.

חברת "מקורות" נוסדה  בשנת 1937, טרם קום המדינה. מאז, ל"מקורות" תרומה לאומית מכרעת בהגשמת החזון הציוני והפיכתו למציאות בת-קיימא. התשתיות ומפעלי המים האדירים שהקימה החברה אפשרו למעשה את החיים בישראל ונתנו בכל עת מענה לכל המגזרים – משקי הבית, השדות החקלאיים והמפעלים התעשייתיים.

"מקורות" ראתה ורואה כצו לאומי את פיתוח המדינה, את הפרחת השממה ואת צביעתה של ישראל בירוק. ברוח החזון השכילה החברה לפתח ידע ויכולות ייחודים. על בסיס תהליכי תכנון קפדניים ומדויקים, הובילה "מקורות" לאורך השנים פתרונות אותם היא מיישמת בתשתיות, ביזמויות וביציקת תוכן ציוני אמיתי לכל טיפה.

במקביל לתשתיות ומפעלי המים, שהינם  הבסיס לקיומה של מדינה יציבה ומשגשגת, מתבצעת ב"מקורות" פעילות שוטפת לאספקת מים סדירה, אמינה ואיכותית. זאת מתוך תפיסה לפיה לא ייתכן מצב שבו לא יסופקו מים לכל חלקי הארץ, בהתאם לצרכים. 

צור קשר

1-800-250-270

03-6230833