חדשות ועדכונים

חנוכה במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב | דצמבר 10, 2023

חנוכה שמח ומואר🕎

יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות | דצמבר 3, 2023

03.12.2023

קידום תחילת הפעלתו של מרכז המבקרים | יולי 20, 2023

הסרת החסמים לתחילת הפעלתו של מרכז המבקרים ע"ש אלי הורוביץ לכימיה, תעשייה וקיימות

קידום תכנית אסטרטגית תכנונית והתשתיות הפיסיות לפיתוח פארק התעשייה | יולי 19, 2023

נשכרו שרותיה של פרופסור טלי חתוקה, מומחית בעלת שם עולמי לפיתוח תעשייתי ועירוניות תעשייתית והוקמה ועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית לפארק התעשייה במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב.

שיפור השירות ומיסוד פורומים משותפים למועצה ולתעשייה | יולי 19, 2023

הנהלת המועצה הבכירה מקיימת באופן מסודר מפגשי מטה מול מטה מול הנהלות המפעלים לטובת שיפור השיח והתאמת טיב, איכות ורמת המענים שמספקים יחידות המועצה השונות לצרכי המפעלים

מיסוד תהליך ליווי היזמים משלב הקצאת הקרקע ועד לגמר הבניה וניהול נכסי המועצה | יולי 19, 2023

גובשה מדינות סדורה של המועצה בתחום ומבוצע ליווי מלא של היזמים המעוניינים להעתיק את פעילותם אל תחום המועצה משלב הייזום

גיבושה של תפיסת הפיקוח והסדרת תורת האבטחה | יולי 19, 2023

גובשה תפיסת פיקוח להפעלה משולבת של כלל יחידות המועצה בשילוב עם מוקד המועצה ומערך הפיקוח והאבטחה לצורך מתן מענה יעיל,

ארגון מחדש של אגף חירום וביטחון והקמתו של מוקד רואה במסגרת תפיסת הפיקוח | יולי 19, 2023

במסגרת הטמעת תפיסת הפיקוח גיבשה המועצה תפיסת אבטחה חדשה, אורגן מחדש

הקמה וארגון מחדש של אגף הנדסה | יולי 19, 2023

אגף הנדסה עבר טלטלות רבות וחילופי מנהלים תדירים

אבחון ארגוני ויצירת התשתיות הארגוניות והטכנולוגיות לשיפור השירות | יולי 19, 2023

התאמת המבנה הארגוני לגידול במספר מקבלי השירותים המוניציפאליים במועצה