• נאות חובב
  • 17.10.2018-פרוטוקול-סיור-קבלנים-גמר-מבנה-המועצה-ומרכז-המבקרים

17.10.2018-פרוטוקול-סיור-קבלנים-גמר-מבנה-המועצה-ומרכז-המבקרים