• נאות חובב
  • 17.09.2018-פרוטוקול-סיור-קבלנים-מכרז-עבודות-גמר-במבנה-המועצה-ומרכז-המבקרים

17.09.2018-פרוטוקול-סיור-קבלנים-מכרז-עבודות-גמר-במבנה-המועצה-ומרכז-המבקרים