• נאות חובב
  • 1559045187א-259-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2019 מיום 25.03.2019

1559045187א-259-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2019 מיום 25.03.2019