• נאות חובב
  • 1555502799נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות- נוספת

1555502799נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות- נוספת