• נאות חובב
  • 1553678822מכרז06-2019 למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 25.03.19…

1553678822מכרז06-2019 למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 25.03.19…