• נאות חובב
  • 1552992642נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות- נוספת

1552992642נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות- נוספת