• נאות חובב
  • 1552909289א-076-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2019 מיום 28.01.2019

1552909289א-076-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2019 מיום 28.01.2019