• נאות חובב
  • 1550672887נוסח פרסום-מכרז 03-2019 -מתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה

1550672887נוסח פרסום-מכרז 03-2019 -מתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה