• נאות חובב
  • 1538988548נוסח פרסום – סיור מציעים נוסף- גמר מבנה מועצה – 18.2018(1)

1538988548נוסח פרסום – סיור מציעים נוסף- גמר מבנה מועצה – 18.2018(1)