• נאות חובב
  • 1534843745הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה

1534843745הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה