• נאות חובב
  • 1514719331מפרט לחברת ניהול ופיקוח – פרוייקטים שונים במועצה

1514719331מפרט לחברת ניהול ופיקוח – פרוייקטים שונים במועצה