• נאות חובב
  • 1483267217נוסח פרסום 06.2016 – לשירותי שאיבת שפכים ובוצה ושטיפת כבישים וקווים.doc

1483267217נוסח פרסום 06.2016 – לשירותי שאיבת שפכים ובוצה ושטיפת כבישים וקווים.doc