• נאות חובב
  • 12.2021 הקמת חדר בקרה ושליטה מעודכן- מכרז

12.2021 הקמת חדר בקרה ושליטה מעודכן- מכרז