• נאות חובב
  • 12.07.2018-פרוטוקול-סיור-מציעים-ביצוע-סקרי-אוויר

12.07.2018-פרוטוקול-סיור-מציעים-ביצוע-סקרי-אוויר