• נאות חובב
  • 11.07.2018-פרוטוקול-סיור-קבלנים-שירותי-אבטחה-למועצה

11.07.2018-פרוטוקול-סיור-קבלנים-שירותי-אבטחה-למועצה