הפארק האקו התעשייתי

הפארק האקו תעשייתי נאות חובב מהווה עוגן כלכלי מרכזי בנגב ומשמש מודל ייחודי לתעשייה בת קיימא וצמיחה ירוקה בישראל ובעולם. הפארק מספק פרנסה כ – 11,000 מעסיק בהעסקה ישירה עובדים ומספק פרנסה לעוד עשרות אלפי משפחות מהנגב. היקף הייצוא של כלל המפעלים בפארק נאמד בכ– 4 מיליארד דולר בשנה.

כפארק אקו תעשייתי, פארק נאות חובב מחויב לעקרונות של צמיחה ירוקה ופיתוח קשרים וסינרגיות בין כל השותפים והמרכיבים בתחומי הפארק ומחוצה לו. באמצעות מערך של קשרים ושיתופי פעולה בין המפעלים הפועלים בפארק והמועצה ניתן לממש את המחויבות לשימוש מושכל במשאבים והפחתת הפליטות לסביבה – באוויר, בקרקע ובתת הקרקע. השיתופים בין המפעלים מייצרים מציאות חדשנית: פסולת של מפעל אחד משמשת כחומר גלם של מפעל אחר, וזאת תוך שמירה על הגנת הסביבה.

הפארק האקו תעשייתי נאות חובב נקרא "חובב", על שם נחל חובב, אחד משמותיו של יתרו כהן מדיין חותן משה.

עבודות ההקמה החלו בשנת 1975, כאשר החלוצים היו המפעלים "תרכובות ברום" ו"מכתשים", שעברו מבאר שבע לנאות חובב. המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב הוקמה בשנת 1989. הפארק האקו תעשייתי נאות חובב ממוקם במרחק 12 ק"מ דרומית לבאר שבע, עד שנת 2018 השתרע שטח השיפוט של המועצה על פני כ-25,000 דונם. משנה זו הורה שר הפנים, מר אריה דרעי, על הוספת שטחים מזרחיים ושטח השיפוט הוגדל ל-90,000 דונם! בפארק פועלים כיום 40 מפעלים ומתקנים שונים. המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מעניקה שירותים מוניציפליים מלאים למפעלים בתחומה והיא האחראית לפיתוח התשתיות והשטחים הציבוריים במרחב. זאת בנוסף לתפקידי הפיקוח וההגנה על הסביבה, שאותם מובילה המועצה.

מספרים על הפארק