• נאות חובב
  • 09.2021 שאלות הבהרה למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגאוגרפית

09.2021 שאלות הבהרה למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגאוגרפית