• נאות חובב
  • 03.09.2018-פרוטוקול-סיור-מציעים-מתן-שירותי-הפעלת-אתר-פסולת

03.09.2018-פרוטוקול-סיור-מציעים-מתן-שירותי-הפעלת-אתר-פסולת