• נאות חובב
  • ‏‏ה-429-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2022 מיום 30.05.2022

‏‏ה-429-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2022 מיום 30.05.2022