• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 18.2023 – שירותי גרפיקה

תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 18.2023 – שירותי גרפיקה