• נאות חובב
  • תשובות לשאלות הבהרה נוספות – מכרז 04.2021

תשובות לשאלות הבהרה נוספות – מכרז 04.2021