• נאות חובב
  • תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס 12.2023.

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס 12.2023.