• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 06-2023 מיום 26.06.2023

תמצית ישיבת מליאת המועצה 06-2023 מיום 26.06.2023