• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 05-2023 מיום 29.05.2023

תמצית ישיבת מליאת המועצה 05-2023 מיום 29.05.2023