• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2023 מיום 24.04.2023

תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2023 מיום 24.04.2023