• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים לפנייה מס' 01.2024 – למתן שירותי ייעוץ ליווי והכנת תכנית אב לתחום הפסולת

קובץ תשובות לשאלות מציעים לפנייה מס' 01.2024 – למתן שירותי ייעוץ ליווי והכנת תכנית אב לתחום הפסולת