• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 18.2024 – למתן שירותי הסעות

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 18.2024 – למתן שירותי הסעות