• נאות חובב
  • נוסח פרסום דחיית סיור מציעים ופתיחת מעטפות-.

נוסח פרסום דחיית סיור מציעים ופתיחת מעטפות-.