• נאות חובב
  • מרכז למשרת מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה2.

מרכז למשרת מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה2.