• נאות חובב
  • מפרט מיוחד – מטמנה 203 ומתחם שרותים – 17.01.21

מפרט מיוחד – מטמנה 203 ומתחם שרותים – 17.01.21