• נאות חובב
  • מפרט אחיד לעסקים בפארק האקו תעשייתי נאות חובב- נובמבר 2019

מפרט אחיד לעסקים בפארק האקו תעשייתי נאות חובב- נובמבר 2019