• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס' 12.2023- רפרנט לניהול פרויקטים

מכרז פומבי מס' 12.2023- רפרנט לניהול פרויקטים