• נאות חובב
  • מכרז למשרת רכז תיאום פרוייקט ובקרת תוכניות ליחידת ההנדסה

מכרז למשרת רכז תיאום פרוייקט ובקרת תוכניות ליחידת ההנדסה